Ευρωβουλευτές ετοιμάζουν σχέδιο νόμου για αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς

Ευρωβουλευτές ετοιμάζουν σχέδιο νόμου για αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς

Νέο σχέδιο νόμου για τους κατώτατους μισθούς στην ΕΕ ενέκριναν τις προηγούμενες μέρες οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία που ετοιμάζεται θα περιλαμβάνει ως οδηγία ότι όλα τα κράτη μέλη θα διασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας των μισθών για να διαμορφώνεται ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Αυτός ο ελάχιστος μισθός που θα υπάρχει δια νόμου θα εξασφαλίζεται για όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται σε καθεστώς μισθωτής εργασίας. Το σχέδιο αναφέρει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογήσουν εάν οι υποχρεωτικοί κατώτατοι μισθοί είναι επαρκείς, χρησιμοποιώντας κριτήρια για τη δημιουργία αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης. Το ποσοστό φτώχειας και η αγοραστική δύναμη σε μία χώρα είναι τέτοια κριτήρια.

Για τα κράτη μέλη που ο κατώτατος μισθός προστατέυεται αποκλειστικά μέσω συλλογικών συμβάσεων δεν θα υποχρεωθούν να θεσπίσουν τους κατώτατους μισθούς βάσει νόμου.

Προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία στοχεύει ρητά στην ενίσχυση και επέκταση της κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων καθώς και στην προστασία των εργαζομένων παρέχοντάς τους έναν κατώτατο μισθό μέσα από αυτές. Τα κράτη μέλη στα οποία οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι διαθέσιμες σε λιγότερο από το 80% του εργατικού δυναμικού, θα πρέπει να λάβουν ενεργά μέτρα για την προώθηση αυτού του εργαλείου. Για να σχεδιάσουν μάλιστα καλύτερη στρατηγική για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβουλεύονται με τους κοινωνικούς ετάιρους και να κρατούν την Κομισιόν ενήμερη για τα μέτρα προς εφαρμογή.

Στην οδηγία αναφέρεται επίσης ότι θα απαγορεύεται η υπονόμευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων ή το συλλογικών συμβάσεων γι τον καθορισμό των μισθών. Οι εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να γίνουν μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων και δεν πρέπει να εμποδίζονται να το κάνουν, σημειώνει το σχέδιο νόμου.

Αποζημίωση

Στην οδηγία τονίζεται ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα αποζημίωσης, εάν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποζημιώνονται επαρκώς και να μπορούν να ανακτήσουν τυχόν οφειλόμενες αμοιβές. Οι εθνικές αρχές πρέπει επίσης να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων από την άδικη μεταχείριση του εργοδότη τους λόγω καταγγελίας που έχουν υποβάλει ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας που κινείται για την προστασία και άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Η νέα οδηγία θα εγκριθεί από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου την ερρχόμενη βδομάδα, 22-25 Νοεμβρίου και στη συνέχεια με αυτήν, εφόσον υπερψηφιστεί, θα ακολουθήσει τελική διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο.

Πηγή: iefimerida.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ