ΙΕΛΚΑ: Τέσσερις μήνες επάρκεια προϊόντων στα σουπερμάρκετ

Πολυάριθμο προσωπικόεξυπηρετεί κάθε μέρα τον καταναλωτή με ασφάλεια στα σουπερμάρκετ

ΙΕΛΚΑ: Τέσσερις μήνες επάρκεια προϊόντων στα σουπερμάρκετ

Το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων του και τις έρευνες που έχει εκπονήσει τα τελευταία χρόνια (αλλά και άλλοι φορείς) συνέλεξε βασικά μεγέθη τα οποία καταδεικνύουν την επάρκεια της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού.

 

Σε σχέση με την επάρκεια των αγαθών:

Πάνω από 70 αλυσίδες σουπερμάρκετ και πάνω από 10 ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ εξυπηρετούν το ελληνικό κοινό
Πάνω από 2.500 προμηθευτές συνεργάζονται με τα σουπερμάρκετ για να τα προμηθεύουν αποτελεσματικά με πάνω από 20.000 κωδικούς προϊόντων
4 μήνες είναι η μέση συνολική χρονική επάρκεια των αποθεμάτων στη συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων που διαθέτουν σε μόνιμη βάση τα σουπερμάρκετ και οι προμηθευτές τους
92% των καταστημάτων σουπερμάρκετ στην Ελλάδα ανεφοδιάζονται την ίδια ή την επόμενη ημέρα
420 εκατ. ευρώ ξοδεύουν σε ετήσια βάση τα σουπερμάρκετ για να διασφαλίσουν τη συνεχή ροή προϊόντων στα καταστήματα τους

Σε σχέση με την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού:

90.000 εργαζόμενοι απασχολούνται καθημερινά για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών
180 εκατ. εργατοώρες αφιερωμένες στην υπηρεσία των Ελλήνων καταναλωτών
4.500 καταστήματα καλύπτουν πλήρως όλες τις γεωγραφικές περιοχές και το πιο πυκνό δίκτυο καταστημάτων στην Ευρώπη
1,7 εκατ. τ.μ. επιφάνειας πωλήσεων στα καταστήματα για την ασφαλή και ομαλή εξυπηρέτηση των Ελλήνων καταναλωτών
1,5 δις ευρώ επένδυσαν τα σουπερμάρκετ την τελευταία 5ετία για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του δικτύου τους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ