Κοροναϊός: Δέκα προτάσεις διευκόλυνσης καταναλωτών για την αντιμετώπιση της κρίσης

Κοροναϊός: Δέκα προτάσεις διευκόλυνσης καταναλωτών για την αντιμετώπιση της κρίσης

  Με σκοπό την προστασία των ευάλωτων ομάδων, αλλά και την υποστήριξη των οικονομικά πληγέντων από την εξάπλωση της νόσου, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, καλεί την κυβέρνηση να εξετάσει ενδεχόμενα

Η πανδημία του κορονοϊού, ανατρέπει την καθημερινότητα όλων των πολιτών, προκαλώντας βαρύ ψυχολογικό φορτίο με ανησυχίες και φόβους για τις κοινωνικές και τις οικονομικές επιπτώσεις της.

Με σκοπό την προστασία των ευάλωτων ομάδων, αλλά και την υποστήριξη των οικονομικά πληγέντων από την εξάπλωση της νόσου, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, καλεί την κυβέρνηση να εξετάσει τα εξής ενδεχόμενα:

* Να δώσει στους καταναλωτές το δικαίωμα ελαστικών δόσεων των υποχρεώσεων τους για περίοδο 6 μηνών ή το τέλος του έτους, καθώς πλήττονται από τα εξαγγελθέντα μέτρα περιορισμού της επιχειρηματικής δραστηριότητας

* Να αναστείλει έως τέλους του έτους τα κάθε φύσης πρόστιμα εκπρόθεσμων καταβολών στις τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία με σκοπό την αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους

* Να παρατείνει τη λειτουργία κάθε ηλεκτρονικής πλατφόρμας και τα αντίστοιχα δικαιώματα υποβολής σ' αυτές έως τέλους του έτους

* Να δημοσιοποιήσει και θέσει σε δημόσιο διάλογο αναλυτικά τα μέτρα που προτίθεται να λάβει μετά τη λήξη της προστασίας της πρώτης κατοικίας για να προετοιμαστούν οι δανειολήπτες να τα αντιμετωπίσουν

* Να μην εκπίπτουν των ρυθμίσεων όσοι δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους μέσα σε αυτό το διάστημα, δεδομένου ότι πολλές δανειακές συμβάσεις προβλέπουν απώλεια ρυθμίσεων έστω και για μία ετεροχρονισμένη δόση

* Να εξετάσει το ενδεχόμενο της μακροχρόνιας επιμήκυνσης αποπληρωμής των δόσεων δανείων που λήγουν μέσα στην περίοδο έκτακτων μέτρων σε συνεργασία με τους δανειολήπτες και τις ενώσεις τους

* Να καλέσει και να ορίσει διοικητικά τις τράπεζες και άλλους προμηθευτές υπηρεσιών να μη διακόπτουν τις υπηρεσίες τους και να μην προβαίνουν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων, αλλά να προβαίνουν σε κάθε μέσο διευκόλυνσης πληρωμών και εισπράξεως απαιτήσεών τους έως το τέλος του 2020

* Να διευκολύνει τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως οι συνταξιούχοι, να μην σπεύδουν στα πιστωτικά ιδρύματα για την αποπληρωμή δανείων και λοιπών λογαριασμών λόγω της μη εξοικείωσης τους με τα ψηφιακά μέσα και το e-banking

* Να διακόψει κάθε δραστηριότητα των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών και σε καμία περίπτωση να μην οχλούν καταναλωτές στην κρίσιμη αυτή περίοδο που βιώνει όλος ο πλανήτης

* Εντός μίας υγειονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας, καλούμε όλους τους προμηθευτές να πράξουν με όρους κοινωνικής ευθύνης ως ελάχιστη έκφραση συμπαράστασης προς τους εργαζόμενους / καταναλωτές που πλήττονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ