Ελεγχοι στη διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων

Ελεγχοι στη διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων

Πρόστιμα συνολικού ύψους 28.800 ευρώ επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων της περασμένης εβδομάδας για την πάταξη του παρεμπορίου

Πρόστιμα συνολικού ύψους 28.800 ευρώ επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων της περασμένης εβδομάδας για την πάταξη του παρεμπορίου.
Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσαν την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, ενώ γνωστοποιήθηκε ότι, μετά τη δημοσίευση της ΥΑ 16040/2020 του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο ΦΕΚ Β' 527/19-2-2020‬, αναφορικά με τη «Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων», οι έλεγχοι της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή επεκτείνονται και σε αυτό το πεδίο ελέγχου.
Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων:
1. Κατά το χρονικό διάστημα από 24.02.2020 έως 01.03.2020 οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι (συνολικά 348 έλεγχοι) αυξήθηκαν κατά 34% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα (17.02.2020 έως 23.02.2020).
2. Οι παραβάσεις παρουσιάζουν αύξηση κατά 22% για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα (συνολικά 44 βεβαιωμένες παραβάσεις), συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα.
3. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, και την συνδρομή των τοπικών δημοτικών και περιφερειακών αρχών, οι επιχειρήσεις ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη και Ροδόπη.
4. Ελέγχθηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν χιλιάδες είδη παραεμπορίου, κυρίως απομιμητικά, τα οποία θα διακινούνταν παράνομα στην αγορά, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.
5. Επιβλήθηκαν πρόστιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για έλλειψη παραστατικών εμπορίας και παράνομης διακίνησης, έλλειψη αδείας, κ.α. συνολικού ύψους 28.800 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ