Ανάκληση δικύκλων Yamaha: Ποιους τύπους αφορά

Ανάκληση δικύκλων Yamaha: Ποιους τύπους αφορά

Η ανάκληση αφορά σε 560 δίκυκλα, χρονολογίας κατασκευής 2017-2019

Η Γενική Γραμματεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία YAMAHA MOTOR CO, σε συνεργασία µε τον εθνικό διανοµέα, ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης δικύκλων Yamaha τύπων XP530 (T-MAX) SJ14 - A/01,02,03, Β/01,02,03.

Η ανάκληση αφορά σε 560 δίκυκλα, χρονολογίας κατασκευής 2017-2019, στα οποία υπάρχει πιθανότητα ραγίσµατος του κεντρικού ορθοστάτη στα σηµεία κόλλησης µετά από συνεχή χρήση. Στη χειρότερη περίπτωση, αν σπάσει ο ορθοστάτης, η µοτοσικλέτα µπορεί να πέσει. Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω δικύκλων θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα συµβεβληµένα συνεργεία του δικτύου YAMAHA σε όλη την Ελλάδα για να γίνει βελτίωση του συστήµατος στήριξης του οχήµατος σε όρθια θέση, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ