Τα παιχνίδια είναι τα πιο επικίνδυνα προϊόντα στην Ε.Ε.

Τα παιχνίδια είναι τα πιο επικίνδυνα προϊόντα στην Ε.Ε.

Αποκαλυπτικά είναι τα ετήσια στοιχεία του τομέα της Ε.Ε. για τις ανακλήσεις προϊόντων όπου διαπιστώνεται πως τα παιχνίδια και τα οχήματα εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό επικινδυνότητας.

Από τους 2.257 πανευρωπαϊκούς συναγερμούς που “ήχησαν” στην Ε.Ε. το 2018, σχεδόν μία στις τρεις αφορούσε παιχνίδια. Σχεδόν μία στις πέντε αφορούσε οχήματα, με τις ανακλήσεις να αφορούν κυρίως θέματα ασφαλείας στον εξοπλισμό και τη λειτουργία αυτοκινήτων, ενώ μία στις 10 ανακλήσεις αφορούσε είδη ρουχισμού.

Οι πέντε μεγαλύτεροι κίνδυνοι όπως κατηγοριοποιούνται από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες προστασίας των καταναλωτών ήταν:

  • Χημική σύσταση (στο 25% των περιπτώσεων)
  • Πρόκληση τραυματισμών (25%)
  • Κίνδυνος πνιγμού (18%)
  • Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας (10%)
  • Κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς και εύφλεκτα υλικά (8%)

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας εμφανίζεται ιδιαίτερα οργανωμένος στις ανακλήσεις, καθώς ο συντονισμός γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ενώ ακολουθεί, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, επαναληπτικός έλεγχος.

Ανακλήσεις προϊόντων και επαναληπτικοί έλεγχοι (σε κόκκινο κύκλο) στην Ε.Ε. το 2018

Από τις 2.257 ανακλήσεις του 2018, 27 αφορούσαν και την Ελλάδα, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός εντοπίστηκε στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ε.Ε. Στη Γερμανία πραγματοποιήθηκαν 362 ανακλήσεις, ενώ στη Γαλλία καταγράφηκαν 249 ανακλήσεις.

Στη χώρα μας το 37% των ανακλήσεων αφορούσε οχήματα, το 22% παιχνίδια και το 19% προιόντα καλλυντικών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ