Περισσότερες από χίλιες καταγγελίες στον ΕΦΕΤ το 2018

Περισσότερες από χίλιες καταγγελίες στον ΕΦΕΤ το 2018

Μόνο μία στις δέκα αναφορές που υποβλήθηκαν την προηγούμενη χρονιά στον ΕΦΕΤ έγιναν με προσκόμιση δείγματος.

Συνολικά κατά το 2018 ο ΕΦΕΤ δέχθηκε 1.100 καταγγελίες από τις οποίες το 58,1% ήταν επώνυμες, ενώ το 85,1% αφορούσε θέματα σχετικά με τα τρόφιμα.


Ωστόσο, μόλις το 10,8% των καταγγελιών πραγματοποιήθηκε με την προσκόμιση σχετικού δείγματος, ενώ το 89,2% έγινε χωρίς την προσκόμιση δείγματος.

Οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν χωρίζονται στις εξής κατηγορίες

  • Μη ασφαλή τρόφιμα (37,5%)
  • Παρουσία ξένου σώματος (15,6%)
  • Υπέρβαση της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας (4%)
  • Μη τήρηση κανόνων υγιεινής (9,8%)
  • Επισήμανση - παρουσίαση (12,1%)
  • Εκδήλωση διαταραχών (7,6%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ