Έρχονται οι ταυτότητες με… ημερομηνία λήξεως

Θα έχουν μορφή πιστωτικής κάρτας και θα περιλαμβάνουν φωτογραφία και δύο αποτυπώματα σε ψηφιακή μορφή

Έρχονται οι ταυτότητες με… ημερομηνία λήξεως

Εφοδιασμένες με μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη και σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, οι νέες αστυνομικές ταυτότητες θα είναι ψηφιακές και εφοδιασμένες με φωτογραφία αλλά και δαχτυλικά αποτυπώματα. Το βασικό τους χαρακτηριστικό όμως δεν είναι θα αυτό: οι νέες ταυτότητες θα έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως και δεν θα μπορούν να παραμένουν εν ισχύ για δεκαετίες όπως συμβαίνει με τις σημερινές ταυτότητες.

Έτσι, τα δελτία ταυτότητας θα έχουν ελάχιστη διάρκεια ισχύος 5 ετών και μέγιστη διάρκεια ισχύος 10 ετών. Μεγαλύτερης διάρκειας ταυτότητες θα μπορούν να εκδίδονται μόνο για τους πολίτες ηλικίας άνω των 70 ετών ενώ για τους ανήλικους, η διάρκεια θα είναι μικρότερη και των 5 ετών.

Οι αλλαγές θα γίνουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και εντάσσεται στην προσπάθεια του να γίνει ευκολότερη η ανίχνευση της πλαστοπροσωπίας. Το νέο πλαίσιο αποτελεί πλέον κανονισμό της ΕΕ ο οποίος και συμφωνήθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και της Ευρωβουλής. Τα υφιστάμενα έγγραφα (ταυτότητες) που δεν θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας, θα παραμείνουν σε ισχύ το πολύ για 10 χρόνια. Ειδικά οι ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, θα λήγουν σε χρονικό διάστημα 5 ετών. Ωστόσο, σε περίπτωση επανεκδόσεων ταυτότητας ή αλλαγής για οποιοδήποτε λόγο, θα εκδίδονται ταυτότητες με τα νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έρχονται ενώ στην Ελλάδα γίνονται πολύμηνες προετοιμασίες για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων. Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής, αφενός ορίζουν σε 15ετή την διάρκεια των νέων ταυτοτήτων και αφετέρου οι προετοιμασίες έχουν "κολλήσει" ακόμη και στο ΣτΕ. Νεώτερα... προσεχώς λοιπόν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ