Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν τα περισσότερα στην Ελλάδα

«Πρωταθλήτρια» η Γερμανία σε 8 από τις 13 περιφέρειες

Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν τα περισσότερα στην Ελλάδα

Τη δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα ανά περιοχή και ανά εθνικότητα αποτυπώνει μελέτη του Insete Intelligence. Η μελέτη εστιάζει σε έξι διαχρονικά σημαντικές αγορές για την Ελλάδα: Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, ΗΠΑ, Ιταλία και Ρωσία.

 

Σε 10 από τις 13 περιφέρειες βάσει του αριθμού των επισκέψεων και σε 11 Περιφέρειες βάσει του αριθμού των διανυκτερεύσεων και των εισπράξεων η Γερμανία βρίσκεται στο Τop 3. Η γερμανική αγορά είναι η σημαντικότερη ως προς τις εισπράξεις σε έξι περιφέρειες. Έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (624 ευρώ έναντι 458 ευρώ), αν και έχει την ίδια ημερήσια δαπάνη με τον μέσο όρο (68 ευρώ), λόγω της μεγαλύτερης παραμονής, αντικατοπτρίζοντας τη μεγάλη συγκέντρωση τουριστών από τη Γερμανία σε προορισμούς «Ήλιος και Θάλασσα» για τις θερινές διακοπές.

Οι τρεις δημοφιλέστερες Περιφέρειες για τη γερμανική αγορά, ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων, είναι η Κρήτη, η Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο. Η βρετανική αγορά είναι μια από τις τρεις σημαντικότερες αγορές σε οκτώ Περιφέρειες βάσει του αριθμού των επισκέψεων, σε οκτώ Περιφέρειες βάσει των εισπράξεων και επίσης σε οκτώ βάσει του αριθμού των διανυκτερεύσεων. Είναι η σημαντικότερη αγορά από πλευράς εισπράξεων στις Περιφέρειες Ιόνιων Νησιών, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Ελλάδας. Έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (637 ευρώ έναντι 458 ευρώ), καθώς και υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (78 ευρώ έναντι 68 ευρώ). Οι τρεις δημοφιλέστερες Περιφέρειες για τη βρετανική αγορά, ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων, είναι τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Η γαλλική αγορά είναι η τρίτη σημαντικότερη από πλευράς εισπράξεων. Εμφανίζεται σε τέσσερις Περιφέρειες στο Τop 3, βάσει του αριθμού των επισκέψεων και εισπράξεων, ενώ εμφανίζεται πέντε φόρες βάσει αριθμού διανυκτερεύσεων. Πρώτη θέση κατέχει μόνοστον αριθμό επισκέψεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (577 ευρώ έναντι 458 ευρώ), καθώς και υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (81 ευρώ έναντι 68 ευρώ).

Οι τρεις δημοφιλέστερες Περιφέρειες για τη γαλλική αγορά, ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων, είναι η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και η Αττική. Η ιταλική αγορά ανήκει στο Τop 3 σε δυο Περιφέρειες, βάσει του αριθμού των επισκέψεων, των διανυκτερεύσεων, αλλά και των εισπράξεων. Σε καμία Περιφέρεια δεν κατέχει την πρώτη θέση. Έχει χαμηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (453 ευρώ έναντι 458 ευρώ) γιατί έχει χαμηλότερη ημερήσια δαπάνη (63 ευρώ έναντι 68 ευρώ). Οι τρεις δημοφιλέστερες Περιφέρειες για την ιταλική αγορά, ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων, είναι το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και η Κρήτη. Η αμερικανική αγορά εμφανίζεται σε τέσσερις Περιφέρειες στο Τop 3, βάσει του αριθμού των επισκέψεων, των εισπράξεων και των διανυκτερεύσεων. Αποτελεί την αγορά με την υψηλότερη τουριστική κίνηση για την Περιφέρεια Αττικής. Έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (573 ευρώ έναντι 458 ευρώ), καθώς και υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (85 ευρώ έναντι 68 ευρώ). Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ επισκέπτονται 1,64 Περιφέρειες έναντι 1,14 που είναι ο γενικός μέσος όρος του εισερχόμενου τουρισμού. Οι τρεις δημοφιλέστερες Περιφέρειες για την αμερικανική αγορά, ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων, είναι η Aττική, το Νότιο Αιγαίο και το Βόρειο Αιγαίο. Η ρωσική αγορά δεν εμφανίζεται σε καμία περιφέρεια στο Top 3, βάσει του αριθμού των επισκέψεων, των εισπράξεων και των διανυκτερεύσεων. Έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (605 ευρώ έναντι 458 ευρώ), καθώς και υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (71 ευρώ έναντι 68 ευρώ). Οι τρεις δημοφιλέστερες Περιφέρειες για τη ρωσική αγορά, ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων, είναι το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και η Κεντρική Μακεδονία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ