Πώς θα πάρετε επιδότηση για να βάλετε θέρμανση με φυσικό αέριο

Πώς θα πάρετε επιδότηση για να βάλετε θέρμανση με φυσικό αέριο

 


Με 4.500 ευρώ για την εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης και με ποσό έως 22.000 ευρώ για κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών θα επιδοτηθούν οι δικαιούχοι του εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης για να αντικαταστήσουν τους καυστήρες πετρελαίου με φυσικού αερίου.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 4,7 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε όσους διαμένουν σε περιοχές της Αττικής, με τιμή ζώνης έως 1.200 ευρώ ανά τετραγωνικό και ποσοστό διείσδυσης μικρότερο από 15% στο υφιστάμενο δίκτυο αερίου.

Αιτήσεις θα κατατίθενται από τους ενδιαφερομένους έως τις 31 Μαΐου στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής. Το πρόγραμμα εντάσσεται στα μέτρα καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στα τέλη Δεκεμβρίου.

Στόχος είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, με σύστημα φυσικού αερίου και η χρηματοδότηση προέρχεται από κονδύλια του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συμπληρώνονται με επιπρόσθετους πόρους από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής).

Κεντρικοί στόχοι της δράσης, είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, η επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου και η μείωση των εκπομπών ρύπων, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών.