Ηλεκτρονική πλατφόρμα για «τσεκ» ασφαλιστή και ασφαλιστικών προϊόντων

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για «τσεκ» ασφαλιστή και ασφαλιστικών προϊόντων

Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιος υποψήφιος ασφαλιζόμενος από τις αρχές του έτους είναι να πληκτρολογήσει τη διεύθυνση της διαδικτυακής τοποθεσίας της πλατφόρμας (http://insuranceregistry.uhc.gr/), να συμπληρώσει το όνομα του ασφαλιστικού μεσολαβητή με τον οποίο συνομιλεί και να διαπιστώσει αν "είναι όντως καταχωρισμένος και ενεργός μεσολαβητής αλλά και να δει αν είναι ασφαλιστικός πράκτορας, σύμβουλος, μεσίτης, συντονιστής.

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να επαληθεύουν την επαγγελματική επάρκεια και την πιστοποίηση των ασφαλιστών, έθεσαν σε λειτουργία από τις 4 Ιανουαρίου οι ενώσεις Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, "Πρακτορείο 104,9 FM", η γενική διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, Μαργαρίτα Αντωνάκη, πρόκειται για "νέα πρωτοποριακή υπηρεσία για όλους τους πολίτες που έρχονται σε επαφή με κάποιον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, επειδή θέλουν να συνάψουν μια ασφάλιση και να αγοράσουν ένα ασφαλιστικό προϊόν". Πρόκειται ουσιαστικά για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που έρχεται να καλύψει ένα κενό, αλλά και μια υποχρέωση της χώρας, στην οποία οι πολίτες θα βρίσκουν "όλους τους ασφαλιστικούς μεσολαβητές".

Με τη δημιουργία του Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών η Ελλάδα εναρμονίζεται ως χώρα με την κοινοτική νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι κάθε κράτος-μέλος έπρεπε να ενεργοποιήσει ένα ενιαίο σημείο πληροφόρησης δια του οποίου κάθε πολίτης θα μπορεί να εξακριβώσει "αν ένας ασφαλιστής είναι πραγματικά ένας πιστοποιημένος επαγγελματίας, εγγεγραμμένος στα μητρώα των επιμελητηρίων, κάτι που θα σημαίνει πως έχει και την πιστοποίηση, αλλά και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα" σημειώνει η κ. Αντωνάκη. Η ίδια δεν παραλείπει να τονίσει πως με την ταυτοποίηση και τη διασταύρωση που έχει γίνει πριν ξεκινήσει η λειτουργία της νέας υπηρεσίας, υπάρχουν περιορισμένες πιθανότητες ένα επαγγελματίας να μη βρίσκεται στις βάσεις δεδομένων της πλατφόρμας "πέρα από κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις".

Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιος υποψήφιος ασφαλιζόμενος από τις αρχές του έτους είναι να πληκτρολογήσει τη διεύθυνση της διαδικτυακής τοποθεσίας της πλατφόρμας (http://insuranceregistry.uhc.gr/), να συμπληρώσει το όνομα του ασφαλιστικού μεσολαβητή με τον οποίο συνομιλεί και να διαπιστώσει αν "είναι όντως καταχωρισμένος και ενεργός μεσολαβητής αλλά και να δει αν είναι ασφαλιστικός πράκτορας, σύμβουλος, μεσίτης, συντονιστής. Να δει δηλαδή σε ποια κατηγορία ασφαλιστικού μεσολαβητή ανήκει όπως και αν είναι πράγματι ενεργός", σημειώνει η γενική διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας.

Όσον αφορά τέλος τα προϊόντα που πωλούνται μέσα από τα τραπεζικά καταστήματα, η κ. Αντωνάκη τόνισε πως εν προκειμένω "τα επενδυτικά προϊόντα είναι εντελώς εξειδικευμένα και υπάρχει ειδική πιστοποίηση στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές για να τα πωλούν", πιστοποίηση που επίσης θα είναι εμφανής στην εφαρμογή. Η λειτουργία της νέας πλατφόρμας δομικά έχει μεγάλη σημασία για το κοινωνικό σύνολο καθότι αποτελεί μια "διασφάλιση ότι μιλάει κάποιος με το σωστό και κατάλληλο άτομο", κατέληξε η γενική διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας.