«Καβγάς» για τα «μάτια» του εθνικού ποτού

Νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για πώληση χύμα τσίπουρου σε λαϊκές – Έντονες αντιδράσεις

«Καβγάς» για τα «μάτια» του εθνικού ποτού

Ακόμη και χύμα τσίπουρο με μόνο παραστατικό την άδεια απόσταξης από το οικείο τελωνείο θα μπορεί να πωλείται στις λαϊκές αγορές. Πρόκειται για τσίπουρο που παράγεται από μικρά αποστακτήρια, υποτίθεται, για αποκλειστικά προσωπική - οικογενειακή χρήση.

Η δυνατότητα πώλησης τσίπουρου και τσικουδιάς ως προϊόντων οικοτεχνίας προβλεπόταν και από τον προηγούμενο νόμο, του 2014.

Δικαίωμα συμμετοχής, ως πωλητές, στις λαϊκές αγορές για να πωλούν το τσίπουρο θα έχουν οι επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων καθώς και οι συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και γυναικείοι συνεταιρισμοί,

Ωστόσο, η συνέχιση της πρακτικής αυτής θεωρείται ότι ευνοεί τη διακίνηση του χύμα τσίπουρου με ό,τι αυτό σημαίνει για την απώλεια φορολογικών εσόδων και τον αθέμιτο ανταγωνισμό προς τους μεγάλους, επίσημους αποσταγματοποιούς.

Η ρύθμιση αναμένεται να προκαλέσει την αντίδραση των νόμιμων αποσταγματοποιών, καθώς ευνοεί τη διακίνηση παράνομα παραχθέντος τσίπουρου, σε μια περίοδο μάλιστα που οι Βρυξέλλες πιέζουν για κατάργηση του ευνοϊκού καθεστώτος φορολόγησης.

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο καταδίκης από τις Βρυξέλλες, λόγω του ευνοϊκού καθεστώτος φορολόγησης του εν λόγω προϊόντος.

Ο ΟΟΣΑ στη δεύτερη εργαλειοθήκη ανταγωνισμού είχε συστήσει είτε να απαγορευθεί η εμπορία του τσίπουρου διήμερων ή να συνεχισθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παραστατικά. Υπενθυμίζεται ότι οι λεγόμενοι «διήμεροι» αποσταγματοποιοί αδειοδοτούνται για την παραγωγή μικρών ποσοτήτων, υποτίθεται αποκλειστικά για οικογενειακή χρήση.