Οι Έλληνες στρέφονται με αργά βήματα στο e-εμπόριο

Η Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις έκθεσης για την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Οι Έλληνες στρέφονται με αργά βήματα στο e-εμπόριο

Την ώρα που το ηλεκτρονικό εμπόριο βρίσκεται σε ανοδική πορεία στην Ευρώπη, στην Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις τόσο από πλευράς εμπιστοσύνης όσο και πληροφόρησης για τα δικαιώματά τους.

 

Σύμφωνα με την έρευνα μέσα σε μια δεκαετία, το ποσοστό των Ευρωπαίων που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές σχεδόν διπλασιάστηκε και διαμορφώθηκε από 29,7% το 2007 σε 55% το 2017.

Αυξητικά κινείται και το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς πολλοί καταναλωτές εμπιστεύονται προμηθευτές από άλλες χώρες της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα το επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών αυξήθηκε κατά 12 εκατοστιαίες μονάδες για αγορές από εμπόρους λιανικής που είναι εγκατεστημένοι στην ίδια χώρα και κατά 21 εκατοστιαίες μονάδες για αγορές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Όμως παρά την σημαντική αυτή βελτίωση οι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά την προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές αγορές από εμπόρους λιανικής σε άλλη χώρα της ΕΕ. Για παράδειγμα, το 13% όσων απάντησαν στην έρευνα ανέφερε ως πρόβλημα την απόρριψη της πληρωμής και το 10% την άρνηση παράδοσης προϊόντων στη χώρα τους.

Στο επίπεδο εμπιστοσύνης, γνώσεων και προστασίας για ηλεκτρονικές αγορές σύμφωνα με την έρευνα τις τρεις πρώτες θέσεις κατέχουν η Γαλλία (66,7%), η Γερμανία (66,6%) και η Αυστρία (65,9%) ενώ στις τρεις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Κροατία (45%), η Βουλγαρία (44,5%) και η Ελλάδα (44%) την ίδια στιγμή που ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι στο 59,3%.

Σε επιμέρους στοιχεία της έρευνας, το 34% των Ευρωπαίων καταναλωτών φαίνεται ότι γνώριζε πώς ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος ούτε να πληρώσει ούτε να επιστρέψει αγαθά που τους εστάλησαν χωρίς να παραγγείλουν. Στην Ελλάδα το ποσοστό που γνώριζε αυτό το δικαίωμα ήταν μόλις 14% και ήταν το μικρότερο στην Ε.Ε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ