Πώς θα διεκδικήσει τις οφειλές της ΔΕΗ ο «σύμβουλος»

Πώς θα διεκδικήσει τις οφειλές της ΔΕΗ ο «σύμβουλος»
Στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών που φθάνουν τα 2,4 δισ. ευρώ προχωρά η ΔΕΗ με την πρόσληψη συμβούλου, ο οποίος θα αναλάβει να προτείνει δράσεις για τον περιορισμό της οικονομικής αιμορραγίας της επιχείρησης.

Ο «σύμβουλος» θα ξεκινήσει «σαφάρι» για πάνω από 60.000 καταναλωτές που έχουν απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και πελάτες της οι οποίοι είναι συστηματικοί κακοπληρωτές και μετέρχονται διάφορες πρακτικές προκειμένου να αποφεύγουν την πληρωμή των οφειλών τους.

Στον προϋπολογισμό του έργου η δημόσια επιχείρηση έχει υπολογίσει σε 120.000 οφειλέτες. Από αυτούς ο σύμβουλος που θα κερδίσει τον διαγωνισμό θα διεκδικήσει ουσιαστικά και την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η αμοιβή του για αυτό το τμήμα του έργου περιγράφεται ως εξής: Αν εισπράξει ποσά ύψους 100.000.000 ευρώ από ενεργούς πελάτες ανεξαρτήτως υπολοίπου, το ποσοστό της πληρωμής του είναι 8%, δηλαδή 8.000.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που εισπράξει χρέη 10.000.000 ευρώ από πελάτες με οφειλές έως 2.000 ευρώ, το ποσοστό της αμοιβής του ορίζεται σε 12%, ήτοι 1.200.000 ευρώ.

Αν ανακτήσει απλήρωτους λογαριασμούς 14.000.000 ευρώ από πελάτες με οφειλές μεγαλύτερες των 2.000 ευρώ, το ποσοστό της αμοιβής του ανέρχεται στο 10%, δηλαδή 1.400.000 ευρώ.

Η διεκδίκηση των ποσών

Η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο μπορεί να διεκδικήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ως εξής:
*Με εξωδικαστικό τρόπο. Δηλαδή θα εντοπίσει τους οφειλέτες, με βάση το πελατολόγιο που θα της παρέχει η ΔΕΗ, θα επικοινωνεί με τα call center, τύπου εισπρακτικών εταιρειών και θα διαπραγματεύεται μαζί τους για την υπαγωγή τους σε προγράμματα διακανονισμών και όπου χρειάζεται θα αποστέλλει απλές επιστολές ή και εξώδικα.

*Δικαστικά υπό την απειλή κατασχέσεων. Κύκλοι της αγοράς αναμένουν νέο κύμα κατασχέσεων ακινήτων αυτή την φορά για λογαριασμούς της ΔΕΗ. Μετά τις τράπεζες, την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ήρθε η σειρά της ΔΕΗ!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ