Τι πίνουν οι Έλληνες για να "ξεχνουν" τους φόρους

Τι πίνουν οι Έλληνες για να "ξεχνουν" τους φόρους
Σε εμφιαλωμένο ούζο και τσίπουρο στρέφουν την προσοχή τους οι καταναλωτές στα χρόνια της ύφεσης με τα διεθνή ποτά να παρουσιάζουν πτωτική τάση. Ανάμεσα στις διεθνείς μάρκες, το ουίσκι κυριαρχεί στην προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών καταλαμβάνοντας το 40% της κατανάλωσης. Ωστόσο, τα λευκά ποτά παρουσιάζουν σταθερά ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια.

Η οικονομική κρίση καθώς και η ακραία φορολόγηση που επιβλήθηκε στην κατηγορία αλκοολούχων ποτών μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επηρέασαν καθοριστικά τις οικονομικές επιδόσεις της Diageo Hellas (η ελληνική θυγατρική ενός ομίλου που ελέγχει το 1/3 της παγκόσμιας αγοράς αλκοολούχων ποτών με brands όπως το Johnnie Walker, Haig και Gordon’s).

Σύμφωνα με στελέχη της εταιρίας την τελευταία διετία παρατηρείτε σταθεροποίηση στην πώληση των «σκληρών» αλκοολούχων ποτών μετά από μια πενταετία (2009-2014), όπου η αγορά έχασε το 50% της αξίας της. Σημειώνεται ότι κατά την προηγούμενη χρήση (01/07/2015 έως 1/6/2016) η Diageo Hellas εμφάνισε κύκλο εργασιών της τάξης των 142,2 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη προ φόρων κατά 1,2 εκατ. ευρώ ενώ απέδωσε στο Δημόσιο (ΕΦΚ, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους) ποσό της τάξης των 97 εκατ. ευρώ.

Τα στελέχη της Diageo δεν παρέλειψαν να εκφράσουν για μια ακόμη φορά τον έντονο προβληματισμό τους για την υπερφορολόγηση του κλάδου αλλά και τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει το λαθρεμπόριο αλκοολούχων ποτών, κυρίως από την Βουλγαρία που η φορολογία είναι 450% μικρότερη απ' ότι στην Ελλάδα.
Υπολογίζεται πως το λαθρεμπόριο ποτών καταλαμβάνει πλέον το 1/5 της συνολικής κατανάλωσης, κοστίζοντας απώλειες εσόδων στο Κράτος που εκτιμώνται σε 130 εκατ. ευρώ μόνο από απώλειες ΕΦΚ.

Η δυσμενής φορολόγηση σε βάρος των αλκοολούχων ποτών, σε συνδυασμό με υφιστάμενες στρεβλώσεις μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών και την αντικειμενική αδυναμία ελέγχου από μέρους της πολιτείας των συνθηκών παραγωγής -διακίνησης- εμπορίας, δεδομένης της υπο-στελέχωσης, του κόστους και της διασποράς των φαινομένων παραβατικότητας, έχουν οδηγήσει σε διόγκωση του λαθρεμπορίου, όπως αναφέρθηκε.

Η φοροδιαφυγή μεγαλώνει συνεχώς, με το λαθρεμπόριο ποτών να καταλαμβάνει πλέον το 1/5 της συνολικής κατανάλωσης, κοστίζοντας απώλειες εσόδων στο κράτος που εκτιμώνται σε 130 εκατ. ευρώ, μόνο από απώλειες ΕΦΚ, ενώ ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την παράνομη παραγωγή και διακίνηση δυνητικά επικίνδυνων χύμα αποσταγμάτων, τα οποία είναι πολλαπλάσια σε ποσότητα των νόμιμων πωλήσεων, δημιουργώντας «μαύρη» τρύπα 300 εκατ. ευρώ στα δημόσια έσοδα.

Τη διόγκωση του λαθρεμπορίου επιτείνει η δυσμενής θέση της Ελλάδας ως προς τη φορολογία των ποτών στην ΕΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΕΦΚ στα αλκοολούχα στην Ελλάδα είναι 40% πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ-28 και 450% πάνω από τη γειτονική Βουλγαρία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ