Πως διαμορφώθηκε ο αποπληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

Πως διαμορφώθηκε ο αποπληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο
Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχ τα στοιχεία εξέλιξη; του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με έτος αναφοράς 2009=100,0 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016.

Αναλυτικά:

Από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2015 προκύπτει μείωση 1,0%, έναντι μείωσης 1,7%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2016 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2016, παρουσίασε αύξηση 1,8%, έναντι αύξησης επίσης 1,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2015 – Σεπτεμβρίου 2016 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2014 – Σεπτεμβρίου 2015 παρουσίασε μείωση 0,9%, έναντι μείωσης 2,0%, που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ