Μέχρι πότε είναι το νέο πρόγραμμα διακανονισμών χωρίς προκαταβολή της ΔΕΗ

Μέχρι πότε είναι το νέο πρόγραμμα διακανονισμών χωρίς προκαταβολή της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά τον κοινωνικό της χαρακτήρα και τον αναπτυξιακό της ρόλο, αναπροσάρμοσε το πλαίσιο που διέπει τους διακανονισμούς, εφαρμόζοντας από 01.04.2016 και μετά από παράταση έως 30/9/2016 ένα νέο ιδιαίτερα ευνοϊκό πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση από τους πελάτες, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, για ένταξη στο ευνοϊκό πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 36 δόσεις, αποφασίστηκε η παράταση του συγκεκριμένου προγράμματος έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Οι πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να προβούν στη ρύθμιση των οφειλών τους με το νέο Πρόγραμμα Διακανονισμών, μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα κατά τόπους Καταστήματα, και το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, 11770 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 16:00).

Α. Για διάστημα 6 μηνών, από 01.04.2016 μέχρι και 30.09.2016 : Όλοι οι πελάτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους :

- σε 36 μηνιαίες δόσεις

- χωρίς προκαταβολή

• Στη ρύθμιση αυτή έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν και οι πελάτες που έχουν ήδη διακανονίσει τις οφειλές τους πριν την 01.04.2016

• Εξαιρούνται περιπτώσεις πελατών με ρευματοκλοπή

• Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού

Β. Για το διάστημα μετά την 01.10.2016:

Οι πελάτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ως εξής:

- προκαταβολή 5% της συνολικής οφειλής

- ποσό δόσης κατ’ ελάχιστο το 30% του μέσου μηνιαίου λογαριασμού τους σε ετήσια βάση και ελάχιστο αριθμό μηνιαίων δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36 δόσεις

• Για περιπτώσεις πελατών με αντισυμβατική συμπεριφορά (π.χ. παραβίαση μετρητή) ισχύουν τα παρακάτω :

- προκαταβολή 15% της συνολικής οφειλής

- 18 μηνιαίες δόσεις • Εξαιρούνται των παραπάνω ρυθμίσεων :

- οι εποχικοί πελάτες, για τους οποίους προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις

- οι αγρότες, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης- Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ), οι οποίοι ήδη απολαμβάνουν ευνοϊκών ρυθμίσεων - οι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων πελατών, για τους οποίους ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας.

Ειδικότερα για τους Ευάλωτους πελάτες με βαθμό συνέπειας "1” έως και “5” η κάθε δόση δεν ξεπερνά το 25% του συνόλου ενός διμηνιαίου λογαριασμού. Έτσι για παράδειγμα, ένας ευάλωτος πελάτης με συνολική οφειλή €2.000 και μέσο διμηνιαίο λογαριασμό €200 θα μπορεί να το αποπληρώσει την οφειλή του σε 40 μηνιαίες άτοκες δόσεις των €50.

Επιπλέον, στους Ευάλωτους Πελάτες παρέχονται ειδικά μέτρα προστασίας, μεταξύ των οποίων η μη έκδοση εντολής απενεργοποίησης μετρητή (διακοπής ρεύματος) λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (εξαιρούνται περιπτώσεις παραβατικών συμπεριφορών, όπως ρευματοκλοπές)

Γ. Γενικές Διευκρινίσεις:

• Είναι απαραίτητο, μαζί με τις δόσεις, να εξοφλούνται και οι τρέχοντες λογαριασμοί που θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία σύναψης του διακανονισμού εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση μη τήρησης διακανονισμού, αν δηλαδή στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους δεν καταβληθεί μια (1) δόση ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την προϋπόθεση καταβολής όλων – πλην μίας - των οφειλομένων δόσεων.

• Ο αριθμός των δόσεων που μπορούν να εγκριθούν για τους πελάτες, διαφοροποιούνται ανάλογα με το βαθμό συνέπειάς του, την κατηγορία στην οποία ανήκει (πχ Οικιακός, Ευάλωτος, Επαγγελματίας κ.λπ.) και το Μέσο Μηνιαίο Λογαριασμό στις κατηγορίες πελατών, όπου προβλέπεται. Ο βαθμός «συνέπειας» ορίζεται ως εξής:

1. Συνεπείς πελάτες χωρίς διακανονισμούς

2. Συνεπείς πελάτες σε πληρωμές και διακανονισμούς

3. Περισσότερες από μια ενσωματώσεις (απλήρωτοι λογαριασμοί) σε επόμενους λογαριασμούς ή και μια αθέτηση διακανονισμού

4. Πολλαπλή αθέτηση διακανονισμών

5. Παραβιάσεις μετρητή μετά από αποκοπή λόγω χρέους

6. Ρευματοκλοπή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ