Πώς να γλυτώσεις από τοκογλύφους και ενεχυροδανειστές «μαφιόζους»

Πώς να γλυτώσεις από τοκογλύφους και ενεχυροδανειστές «μαφιόζους»
Όταν βγαίνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθ. Σκορδάς με τον Συνήγορο του Καταναλωτή Ευ. Ζερβέα και δηλώνουν επίσημα ότι υπήρξαν περιπτώσεις που ο πελάτης χρεωνόταν από ενεχυροδανειστήρια με επιτόκιο 147%, τότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά.

Δυστυχώς η κρίση έδωσε την δυνατότητα σε κάποιους, οι οποίοι λειτουργούν με μαφιόζικες μεθόδους, να εκμεταλλευτούν την κακή οικονομική συγκυρία και την ανάγκη των πολιτών για λίγα μετρητά.

Αν λοιπόν κάποιος έχει φτάσει στην έσχατη ανάγκη να ενεχυριάσει κάποιο πολύτιμο αντικέιμενο, καλό θα είναι να λάβει υπόψη του την προτροπή του υφ. Ανάπτυξης και να επισκεφτεί το ενεχυροδανειστήριο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, το οποίο αν μη τι άλλο ενεχυριάζει αντικείμενα με επιτόκιο χαμηλότοκου τραπεζικού δανείου, αν αναλογιστούμε τι παίζει στην αγορά, αφού μαζί με τις επιβαρύνσεις δεν ξεπερνά το 10% σε ετησιοποιημένη βάση.

Πόσο χρεώνει

Το ύψος του Δανείου δεν ξεπερνά τα €5.000, το επιτόκιο είναι 6% και οι διάφορές επιβαρύνσεις είναι 4%. Επιπλέον Φ.Π.Α. 23% επί του ποσού των εξόδων.

Τι αγοράζει για πόσο και σε ποιες τιμές

Ενεχυριάσιμα είδη μπορεί να είναι χρυσά κοσμήματα με ή χωρίς πολύτιμους λίθους, αργυρά σκεύη και ρολόγια χρυσά ή επώνυμης μάρκας κουρδιστά και αυτόματα.

Η εκτίμηση των ενεχυριαζομένων αντικειμένων γίνεται από αρμόδιο εμπειρογνώμονα - εκτιμητή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Τα δάνεια με ενέχυρο συνάπτονται για τρεις (3) μήνες με αίτηση του ενδιαφερομένου. Με την υπογραφή του δανείου προκαταβάλλονται και οι αναλογούντες τόκοι του δανείου.

Οι τιμές του χρυσού και αργύρου, οι οποίες αποτελούν βάση για την εκτίμηση των ενεχυριαζομένων αντικειμένων, έχουν καθοριστεί:

α) για το χρυσό των 24 καρατίων €10.000 ανά κιλό και

β) για τον άργυρο €200 ανά κιλό.

Τι γίνεται όταν λήξει η περίοδος της ενεχυρίασης

Οι πελάτες μπορούν :

α) Να εξοφλήσουν το δάνειό του και να παραλάβουν τα ενεχυριασθέντα αντικείμενα.

β) Να ανανεώσουν το δάνειό τους για 1 (ένα) ακόμη τρίμηνο με το ισχύον επιτόκιο κατά την ημέρα της ανανέωσης (επιτόκιο σήμερα 6% ετησίως).

Σε περίπτωση μη εξόφλησης ή μη ανανέωσης του δανείου, το δάνειο καθίσταται υπερήμερο βαρυνόμενο με τους τόκους υπερημερίας. Το επιτόκιο υπερημερίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και σήμερα είναι ίσο με 2,5% ετησίως επί του ποσού του δανείου.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο παρέχει χαμηλότοκα δάνεια με ενέχυρο αντικειμένων μέσω των ενεχυροδανειστηρίων:

Αθηνών (Σοφοκλέους 2, τηλ. 210-3704057/58/55 και 2103704777/4823)

Θεσσαλονίκης (Αιγαίου 104 Καλαμαριά τηλ: 2310-412311).