Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν και σε ποια μειώθηκαν οι τιμές

Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν και σε ποια μειώθηκαν οι τιμές
Ανατιμήσεις σε πολλά προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οΓενικός ∆είκτης κατά τον µήνα Οκτώβριο 2015 σε σύγκριση µε τον Σεπτέµβριο 2015, παρουσίασεµείωση 0,1%, έναντι µείωσης 0,9%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενουέτους.

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Νοεµβρίου 2014 – Οκτωβρίου 2015 σε σύγκριση προς τον ίδιο∆είκτη του δωδεκαµήνου Νοεµβρίου 2013 – Οκτωβρίου 2014 παρουσίασε µείωση 2,0%, έναντιµείωσης 1,4%, που σηµειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούµενο δωδεκάµηνο.

I. Σύγκριση Οκτωβρίου 2015 µε Σεπτέµβριο 2015

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή κατά 0,1% τον µήνα Οκτώβριο 2015 σε σύγκριση µε τοναντίστοιχο ∆είκτη του Σεπτεµβρίου 2015, προήλθε κυρίως από τις ακόλουθες µεταβολές των δεικτών:

1. Από τις µειώσεις των δεικτών:

α) Κατά 0,1% της οµάδας «∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών σταγαλακτοκοµικά και αυγά, νωπά φρούτα και νωπά ψάρια. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από τηναύξηση των τιµών στο ψωµί και δηµητριακά, κρέατα γενικά και νωπά λαχανικά.

β) Κατά 0,3% της οµάδας «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα κρασιά.

γ) Κατά 1,7% της οµάδας «Στέγαση», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών του πετρελαίου θέρµανσης και τουφυσικού αερίου.

δ) Κατά 0,8% της οµάδας «Μεταφορές», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα καύσιµα αυτοκινήτου (βενζίνη)και στη µεταφορά επιβατών µε αεροπλάνο.

ε) Κατά 0,1% της οµάδας «Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα ξενοδοχεία.

2. Από την αύξηση του δείκτη:

Κατά 4,6% της οµάδας «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιµών των χειµερινών ειδών.


ΙΙ. Σύγκριση Οκτωβρίου 2015 µε Οκτώβριο 2014

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή κατά 0,9% τον µήνα Οκτώβριο 2015 σε σύγκριση µε τοναντίστοιχο ∆είκτη του Οκτωβρίου 2014, προήλθε κυρίως από τις ακόλουθες µεταβολές :

1. Από τις µειώσεις των δεικτών :

α) Κατά 1,5% της οµάδας «Ένδυση και υπόδηση», λόγω µείωσης των τιµών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

β) Κατά 4,6% της οµάδας «Στέγαση», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών των ενοικίων κατοικιών, του πετρελαίουθέρµανσης και του φυσικού αερίου. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στονηλεκτρισµό.

γ) Κατά 2,4% της οµάδας «∆ιαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω µείωσης κυρίως των τιµώνστα υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, στις µεγάλες οικιακές συσκευές ηλεκτρικές ή µη, στα είδη άµεσηςκατανάλωσης νοικοκυριού και στις οικιακές υπηρεσίες-υπηρεσίες οικιακής µέριµνας.

δ) Κατά 5,7% της οµάδας «Μεταφορές», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών αγοράς αυτοκινήτων, στα καύσιµααυτοκινήτου (βενζίνη) και στην συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού προσωπικής µεταφοράς. Μέρος τηςµείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στα εισιτήρια µεταφοράς επιβατών µε αεροπλάνο,µεταφοράς επιβατών µε πλοίο, και στις οδικές µεταφορές επιβατών.

ε) Κατά 1,7% της οµάδας «Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στονοπτικοακουστικό εξοπλισµό-υπολογιστές, στα θέατρα και στα είδη για παιχνίδια και αθλητισµό.

στ) Κατά 0,9% της οµάδας «Εκπαίδευση», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα δίδακτρα δευτεροβάθµιαςεκπαίδευσης και µεταδευτεροβάθµιας µη τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ).

ζ) Κατά 3,5% της οµάδας «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα είδη ατοµικήςφροντίδας, στα προσωπικά είδη και στην ασφάλιση οχηµάτων.

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών:

α) Κατά 3,1% της οµάδας «∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στο ψωµί καιδηµητριακά, ψάρια γενικά, γαλακτοκοµικά και αυγά, έλαια και λίπη, φρούτα γενικά, νωπά λαχανικά, ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, πατάτες νωπές, λοιπά τρόφιµα, καφές-κακάο τσάι. Μέρος της αύξησης αυτήςαντισταθµίστηκε από τη µείωση των τιµών στα κρέατα γενικά και στο µεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυµοίφρούτων.

β) Κατά 2,2% της οµάδας «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στα τσιγάρα.

γ) Κατά 1,6% της οµάδας «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στα φαρµακευτικά προϊόντα και στιςκλινικές. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθµίστηκε από τη µείωση των τιµών των ιατρικών, οδοντατρικών καιπαραιατρικών υπηρεσιών.

δ) Κατά 1,9% της οµάδας «Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία και στα ξενοδοχεία.

Δείτε τις κυριότερες µεταβολές τιµών από τη σύγκριση δεικτών του Οκτωβρίου 2015 µε τον Οκτώβριο 2014 καιεπιπτώσεις τους στο Γενικό ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή στον πίνακα που ακολουθεί:

ΑΓΑΘΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

Ψωµί και δηµητριακά

2,7

0,08

Κρέατα γενικά

-0,3

-0,02

Γαλακτοκοµικά και αυγά

0,4

0,01

Ψάρια γενικά

2,9

0,04

Έλαια καιλίπη

11,5

0,14

Ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά

5,3

0,05

Πατάτες νωπές

19,8

0,05

Φρούτα γενικά

6,1

0,07

Λαχανικά νωπά

8,9

0,10

Λοιπά τρόφιµα

5,8

0,02

Καφές-κακάο-τσάι

10,2

0,05

Μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυµοί φρούτων

-1,9

-0,01

Ένδυση και Υπόδηση

-1,5

-0,10

Τσιγάρα

3,5

0,12

Ενοίκια κατοικιών

-3,9

-0,10

Ηλεκτρισµός

0,7

0,03

Πετρέλαιο θέρµανσης

-20,0

-0,71

Φυσικό αέριο

-14,1

-0,08

Οικιακές υπηρεσίες-υπηρεσίες οικιακής µέριµνας

-2,0

-0,02

Υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης

-6,7

-0,05

Είδη άµεσης κατανάλωσης νοικοκυριού

-1,6

-0,03

Μεγάλες οικιακές συσκευές ηλεκτρικές ή µη

-2,6

-0,01

Ιατρικές, οδοντιατρικές & παραϊατρικές υπηρεσίες

-2,4

-0,05

Φαρµακευτικά προϊόντα

1,8

0,04

Νοσοκοµεία-κλινικές

6,5

0,14

Καύσιµα αυτοκινήτου(βενζίνη)

-12,9

-0,95

Αγορά αυτοκινήτων

-2,2

-0,04

Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού προσωπικής µεταφοράς

-2,8

-0,02

Μεταφορά επιβατών µε αεροπλάνο

8,3

0,04

Οδικές µεταφορές επιβατών

6,2

0,06

Μεταφορά επιβατών µε πλοίο

6,9

0,01

Οπτικοακουστικός εξοπλισµός-υπολογιστές-επισκευές

-2,3

-0,01

Είδη για παιχνίδια και αθλητισµό

-8,6

-0,01

Θέατρα

-27,3

-0,02

∆ίδακτρα

-0,9

-0,02

Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία-κυλικεία

2,1

0,19

Ξενοδοχεία- µοτέλ-πανδοχεία

4,7

0,02

Άλλα είδη ατοµικής φροντίδας

-1,4

-0,04

Προσωπικά είδη

-3,3

-0,01

Ασφάλιση οχηµάτων

-10,0

-0,17

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΔΩ