Δεν κόβει το νερό στα νοικοκυριά η ΕΥΔΑΠ

Δεν κόβει το νερό στα νοικοκυριά η ΕΥΔΑΠ
Λαμβάνοντας υπόψη της τα έκτακτα μέτρα των τελευταίων ημερών που έχουν επηρεάσει τα ελληνικά νοικοκυριά, η ΕΥΔΑΠ αποφάσισε να αναστείλει όλες τις διακοπές υδροληψίας λόγω οφειλής, μέχρι νεότερης απόφασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, η ΕΥΔΑΠ θα συνεχίσει να επιδεικνύει κοινωνική ευαισθησία μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, ανταποκρινόμενη άμεσα στις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των καταναλωτών της.

Για περισσότερες πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥΔΑΠ.