Τρόφιμα σε πρωτοετείς φοιτητές προσφέρει ο δήμος Ηλιούπολης

Τρόφιμα σε πρωτοετείς φοιτητές προσφέρει ο δήμος Ηλιούπολης
Ο δήμος Ηλιούπολης καλεί τους δημότες του των οποίων τα παιδιά πέτυχαν στο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο ή ΑΤΕΙ της Επαρχίας και δεν πήραν μεταγραφή σε αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αθήνας- Πειραιά να το δηλώσουν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν με τρόφιμα.

Εισοδηματικό κριτήριο είναι οι 15.000 € ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Α) Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2014

Β) Βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο

Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο φοιτητής δεν πήρε μεταγραφή αλλά παραμένει στο Πανεπιστήμιο που αρχικά ενεγράφη σύμφωνα με την αρχική βεβαίωση εγγραφής.

Ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών από 20/01/2015 μέχρι την Παρασκευή 6/2/2015 στο Γραφείο του αρμόδιου Αντιδημάρχου Χρήστου Γιαννάκη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9970010.