Μοναδικός μέτοχος στα Carrefour o Μαρινόπουλος με deal 350 εκατ. ευρώ

Μοναδικός μέτοχος στα Carrefour o Μαρινόπουλος με deal 350 εκατ. ευρώ
  Μοναδικός μέτοχος της Carrefour Μαρινόπουλος καθίσται ο όμιλος εταιρειών Μαρινόπουλου μετά την απόφαση των Γάλλων της Carrefour να αποχωρήσουν από την Ελλάδα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα supermarket στη χώρα, προχωρά άμεσα σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 348 εκατ. ευρώ. Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση Στο πλαίσιο αυτής της αναδιοργάνωσης, ο όμιλος εταιρειών Μαρινόπουλου θα καταστεί ο μοναδικός μέτοχος της Carrefour Μαρινόπουλος. Η εταιρεία θα συνεχίσει να διευθύνεται από τον κ. Jerome Loubère, και θα υποστηρίζεται από ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, στο πλαίσιο της οικονομικής αναδιοργάνωσης της εταιρείας και για να αντιμετωπισθούν οι τρέχουσες οικονομικές προκλήσεις στην Ελλάδα, οι μέτοχοι θα προβούν από κοινού σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 348 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος Carrefour επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη, που πάντοτε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους είχε στην οικογένεια Μαρινόπουλου, με τη μεταβίβαση της κυριότητας και την ανάθεση της διαχείρισης αυτής της ηγετικής εταιρείας, σε μια χώρα με την οποία η οικογένεια Μαρινόπουλου είναι ιδιαίτερα δεμένη και στην οποία η οικογένεια Μαρινόπουλου είναι σε θέση, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, να διασφαλίσει την καθοδήγηση και πορεία της εταιρείας μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Ο κ. Λεωνίδας Μαρινόπουλος, Πρόεδρος της Αφοι Μαρινόπουλοι Α.Ε., δήλωσε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτή τη συμφωνία, η οποία παρέχει στην Carrefour Μαρινόπουλος τα μέσα και την ευελιξία για να βελτιώσει το μοντέλο ανάπτυξης της και την εξυπηρέτηση των πελατών της καθώς και να εδραιώσει την ηγετική της θέση στην Ελλάδα. Με τη συμφωνία αυτή, επιβεβαιώνουμε και πάλι την ισχυρή δέσμευσή μας στην ελληνική και κυπριακή αγορά και σε όλους τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές μας, που έχουν βοηθήσει την Carrefour Μαρινόπουλος να καταλάβει ηγετική θέση στο χώρο της λιανικής στην Ελλάδα». Η συμφωνία, υπογράφεται σήμερα, και θα υλοποιηθεί στις ερχόμενες εβδομάδες, μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού. Για να ολοκληρωθεί η συμφωνία η οικογένεια Μαρινόπουλου συμβουλεύθηκε την δικηγορική εταιρεία Weill Gotshal –(Κο Claude Serra), την Alpha Bank, το Δικηγορικό γραφείο Μ. Π. Μπερνίτσας, και την Bucéphale Finance στη Γαλλία.