Πώς να μειώσεις έως 63% το κόστος μετακίνησης με τα μέσα μεταφοράς

Πώς να μειώσεις έως 63% το κόστος μετακίνησης με τα μέσα μεταφοράς
Αλλάζει η τιμολογιακή πολιτική των εισιτηρίων και των καρτών απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΑ σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Μεταφορών.

Από σήμερα Πέμπτη 28-08-2014 τίθεται σε ισχύ η προπώληση των νέων εισιτηρίων και καρτών του ΟΑΣΑ που θα ισχύσουν από την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικότερα, η νέα τιμολογιακή πολιτική του υπουργείου Μεταφορών καθιερώνει ένα τύπο εισιτηρίου για όλα τα μέσα μεταφοράς και προς κάθε κατεύθυνση με τιμή 1,20€ και χρονική διάρκεια 70 λεπτά. Το νέο εισιτήριο αντικαθιστά το παλιό ενιαίο των 1,40€ με διάρκεια 90 λεπτά που ίσχυε για όλα τα μέσα μεταφοράς καθώς και το εισιτήριο μονής διαδρομής για λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ που κοστίζει 1,20€. Το αντίστοιχο μειωμένο εισιτήριο διαμορφώνεται στην τιμή των 0,60€.

Επιπλέον καθιερώνεται μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών για όλα τα μέσα στην τιμή των 30€. Η κάρτα αντικαθιστά την ήδη υπάρχουσα μηνιαία κάρτα για όλα τα μέσα η οποία μέχρι σήμερα κόστιζε 45€ καθώς και την μηνιαία κάρτα γιαλεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ των 20€. Η αντίστοιχη μειωμένη μηνιαία κάρτα θα κοστίζει 15€.

Στις κάρτες απεριορίστων διαδρομών εισάγεται η τριμηνιαία κάρτα στην τιμή των 85€ καθώς και η εξαμηνιαία κάρτα η οποία θα στοιχίζει 165€. Θυμηθείτε ότι οι αντίστοιχες παλιές κάρτες κόστιζαν μέχρι σήμερα 129€ και 248€.

Η ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών διαμορφώνεται στα 320€ έναντι των 450€ που κόστιζε μέχρι πρότινος.

Οι αντίστοιχες τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κάρτες θα κοστίζουν - για αυτούς που έχουν το δικαίωμα έκπτωσης - 50% φθηνότερα.

Τέλος καθιερώνεται πενθήμερο εισιτήριο κόστους 10€ και καταργείται τοισχύον σήμερα εισιτήριο των 7 ημερών αξίας 14€.

Ο επιβάτης θα πρέπει να λάβει υπόψιν του ότι τα εισιτήρια και οι κάρτες ισχύουν για τα συγκοινωνιακά μέσα και το χρονικό διάστημα που αναγράφονται σ’ αυτά.

Τονίζεται ότι το εισιτήριο εφόσον έχει επικυρωθεί είναι αυστηρά προσωπικό. Η μεταβίβαση επί πληρωμή ή δωρεάν ενός επικυρωμένου ενιαίου εισιτηρίου από τον έναν επιβάτη στον άλλον, ή η χρήση ενός ήδη επικυρωμένου εισιτηρίου από άλλον επιβάτη είναι παράνομη και αντίκειται στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς, καθότι το μεταβιβαζόμενο εισιτήριο δεν αποτελεί πλέον έγκυρο τίτλο μεταφοράς.

Το Ενιαίο Εισιτήριο επικυρώνεται υποχρεωτικά κατά την πρώτη επιβίβαση και ισχύει για 70 λεπτά για απεριόριστο αριθμό διαδρομών προς κάθε κατεύθυνση. Στην περίπτωση που στη λήξη του 70λεπτου η τελευταία διαδρομή δεν έχει ολοκληρωθεί, ο επιβάτης υποχρεούται να επικυρώσει για δεύτερη φορά το εισιτήριό του, είτε στο όχημα είτε στο επικυρωτικό μηχάνημα του σταθμού, στη πίσω ή στην απέναντι πλευρά από την πρώτη επικύρωση, ώστε αυτό να ισχύει μέχρι να ολοκληρωθεί η τελευταία μετακίνησή του.

Δείτε ποιοι επιβάτες δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση ΕΔΩ

Δείτε ποιες κατηγορίες επιβατών έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν εισιτήριο μειωμένης τιμής ΕΔΩ

Έλεγχος εισιτηρίου

Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς οφείλουν να καταβάλλουν το νόμιμο, κατά περίπτωση, κόμιστρο της αντίστοιχης διαδρομής, να φυλάσσουν το αποδεικτικό καταβολής, (εισιτήριο) όταν αυτό εκδοθεί (επικυρωθεί), καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής και να το επιδεικνύουν σε κάθε περίπτωση που τους ζητηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή.

Τονίζεται ότι το εισιτήριο εφόσον έχει επικυρωθεί είναι αυστηρά προσωπικό. Το εισιτήριο και η κάρτα απεριορίστων διαδρομών απεικονίζουν σύμβαση μεταφοράς επ’ αμοιβή, μεταξύ μιας ή περισσοτέρων συγκοινωνιακών επιχειρήσεων και του επιβάτη για την παροχή μιας ή περισσότερων υπηρεσιών μεταφοράς. Η μεταβίβαση επί πληρωμή ή δωρεάν ενός επικυρωμένου ενιαίου εισιτηρίου από τον έναν επιβάτη στον άλλον, ή η χρήση ενός ήδη επικυρωμένου εισιτηρίου από άλλον επιβάτη είναι παράνομη και αντίκειται στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς, καθότι το μεταβιβαζόμενο εισιτήριο δεν αποτελεί πλέον έγκυρο τίτλο μεταφοράς.

Αποκλειστικά αρμόδιοι για την έκδοση της Π.Β.Π.Ε.Π. είναι οι διενεργούντες τον έλεγχο κομίστρου υπάλληλοι (ελεγκτές), του οικείου συγκοινωνιακού φορέα, οι οποίοι είναι ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένοι με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και είναι εφοδιασμένοι με ειδικό δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας ελεγκτή.

Σε αυτούς που δεν επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής το αποδεικτικό καταβολής κομίστρου ή όταν αυτό δεν εκδίδεται (επικυρώνεται), και σ΄ αυτούς που με οποιοδήποτε τρόπο παραλείπουν την καταβολή του νομίμου κομίστρου, επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο καθορίζεται στο 60πλάσιο της τιμής του εισιτηρίου.

Τα πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά 50% εφόσον εξοφλούνται αμέσως κατά την επιβολή τους ή εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους ΜΟΝΟ στα γραφεία του συγκοινωνιακού φορέα που τα επέβαλε. Δείτε τα αρμόδια γραφεία πληρωμής προστίμων ΕΔΩ.

Τα πρόστιμα μπορούν επίσης να εξοφληθούν στην αρχική τους αξία εντός 20 ημερών από την ημέρα επιβολής τους. Αν ο παραβάτης δεν καταβάλλει το πρόστιμο αμέσως ή εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας, η πράξη επιβολής προστίμου διαβιβάζεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία υπάγεται ο παραβάτης για βεβαίωση. Το πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση προσαυξάνεται επί 10 φορές.

Δείτε πώς να πετύχετε έκπτωση ως και...63% στην αγορά εισιτηρίου ΟΑΣΑ ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ