Οδηγίες σε ευπαθείς ομάδες λόγω όζοντος

Οδηγίες σε ευπαθείς ομάδες λόγω όζοντος
Υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης κοινού στις τιμές του όζοντος κατέγραψε και σήμερα το Δικτύο Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, κατεγράφη η εξής υπέρβαση: Στο σταθμό Λυκόβρυση, στις 16:00, με τιμή 181 μg/m³.

Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Υγείας δίνει οδηγίες για την προφύλαξη του πληθυσμού:

«Άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνιστάται να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης, συνιστάται στα παραπάνω άτομα, καθώς και τα παιδιά, να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα».

Σταδιακή μείωση των τιμών όζοντος αναμένεται από το απόγευμα.

Το όριο ενημέρωσης κοινού είναι το 180 μg/m³ και το όριο συναγερμού το 240 μg/m³.