Ιδού το ενεχυροδανειστήριο στο οποίο μας στέλνει ο ίδιος ο υφυπουργός Ανάπτυξης

Ιδού το ενεχυροδανειστήριο στο οποίο μας στέλνει ο ίδιος ο υφυπουργός Ανάπτυξης
Κληθείς να απαντήσει σε σχετική ερώτηση που του υποβλήθηκε προ ημερών στη Βουλή σχετικά με την παραβατικότητα που παρατηρείται στα ενεχυροδανειστήρια όλης της χώρας, ο ίδιος ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς, μας προέτρεψε, αν πράγματι έχουμε ανάγκη να πουλήσουμε τα «τιμαλφή» μας, να κατευθυνθούμε στη μόνη αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Ποια είναι αυτή;  

Στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αναφερόταν ο κ. υφυπουργός. Το ΤΤ, παρά τη μεταβίβασή του, εξακολουθεί και κρατά σε λειτουργία το τμήμα του ενεχυροδανειστηρίου. Γιατί τώρα να αναφερθεί στο ζήτημα ο υφυπουργός; Διότι του είχαν καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στην οποία γινόταν λόγος για την ύπαρξη 6.000 ενεχυροδανειστηρίων στην Ελλάδα, την ώρα που οι επίσημες απαντήσεις της κυβέρνησης μιλούν για 1.000 τέτοιες επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε ο κ. Σκορδάς, με στοιχεία από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν γίνει 1.136 αναγγελίες τέτοιων δραστηριοτήτων και πράγματι η παραβατικότητα, με βάση στοιχεία του ΣΔΟΕ, από τις αρχές του 2013 φθάνει στο 59%. Όπως όμως τόνισε ο υφυπουργός, το υπουργείο Ανάπτυξης προσπαθεί να έχει ενημερωμένους τους πολίτες και μέσω της γραμμής 1520 για την καταγγελία παραβατικών συμπεριφορών και μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, ενώ ελέγχονται και οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα μιας τέτοιας επιχείρησης. Πρόσθεσε επίσης ότι «το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εδώ και δεκαετίες, έχει διαδικασίες και μπορεί ο πολίτης να απευθύνεται εκεί».

Πώς όμως λειτουργεί το ενεχυροδανειστήριο του ΤΤ; Ιδού τι αλιεύσαμε από την επίσημη ιστοσελίδα:

Ενεχυροδανειστήριο Νέου ΤΤ

Το Ενεχυροδανειστήριο του Νέου ΤΤ αποτελεί τημόνη αξιόπιστη παρουσίαστο χώρο των ενεχυροδανειστηρίων στην Ελλάδα και αποτελεί ενεργό μέλος της ελληνικής κοινωνίας από την ίδρυσή του έως σήμερα. Το Κρατικό Ενεχυροδανειστήριο άρχισε να λειτουργεί στις 11 Οκτωβρίου 1934, με την οικονομική στήριξη του Νέου Τ.Τ., ως μέτρο ανακούφισης των κοινωνικών στρωμάτων που λόγω οικονομικής κρίσης γίνονταν έρμαιο στα χέρια των τοκογλύφων.

Σήμερα, το Ενεχυροδανειστήριο του Νέου ΤΤ παρέχει δανειοδότηση μεευνοϊκούς όρους σε πολίτες που απέχουν από τον τραπεζικό δανεισμόκαι έχουν ανάγκη άμεσης ρευστότητας.

Πρόκειται για μιαυπηρεσία ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής. Σημαντική παράμετρο στη λειτουργία του Ενεχυροδανειστηρίου του Νέου ΤΤ άλλωστε, αποτελεί η ειδοποιός διαφορά του από τα υπόλοιπα ενεχυροδανειστήρια: σε περίπτωση εκποίησης του αντικειμένου, το τυχόν πλεόνασμα, μετά την αποπληρωμή του δανείου, αποδίδεται στον πελάτη.

Το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο παρέχει χαμηλότοκα δάνεια με ενέχυρο αντικειμένα μέσω των ενεχυροδανειστηρίων:

 1. Αθηνών(Σοφοκλέους 2, τηλ. 210-3704057/58/55 και 2103704777/4823)
 2. Θεσσαλονίκης(Αιγαίου 104 Καλαμαριά τηλ: 2310-412311).

Ύψος Δανείου μέχρι €5.000
Επιτόκιο 6%
Επιβαρύνσεις 4%

Γενικές πληροφορίες

 • Ενεχυριάσιμα είδη μπορεί να είναι χρυσά κοσμήματα με ή χωρίς πολύτιμους λίθους, αργυρά σκεύη και ρολόγια χρυσά ή επώνυμης μάρκας κουρδιστά και αυτόματα. Ο ενδιαφερόμενος πελάτηςπρέπει να είναι ενήλικος.
 • Η εκτίμηση των ενεχυριαζομένων αντικειμένων γίνεται από αρμόδιοεμπειρογνώμονα- εκτιμητή του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
 • Τα δάνεια με ενέχυρο συνάπτονταιγια τρεις (3) μήνεςμε αίτηση του ενδιαφερομένου. Με την υπογραφή του δανείου προκαταβάλλονται και οι αναλογούντες τόκοι του δανείου.
 • Χορηγούνται δάνεια μέχρι του ποσού των€5.000 με επιτόκιο 6% ετησίως. Τα δάνεια βαρύνονται με έξοδα φύλαξης 4% ετησίως επί του ποσού της εκτίμησης και επιπλέον Φ.Π.Α. 23% επί του ποσού των φυλάκτρων.
 • Οι τιμές του χρυσού και αργύρου, οι οποίες αποτελούν βάση για την εκτίμηση των ενεχυριαζομένων αντικειμένων, έχουν καθοριστεί:
  α) για το χρυσό των 24 καρατίων €10.000 ανά κιλό και
  β) για τον άργυρο €200 ανά κιλό.

Διαδικασία

 1. Ο ενδιαφερόμενος πελάτης, παραδίδει τα προς ενεχυρίαση αντικείμενα στον αρμόδιο εκτιμητή και υπογράφει τη σχετική αίτηση μαζί με ταΑπαραίτητα δικαιολογητικά.
 2. Με την σύναψη του δανείου ο δανειζόμενος παραλαμβάνει ενεχυροαπόδειξη με ακριβή περιγραφή των ενεχυριαζομένων αντικειμένων του και ταυτόχρονα εισπράττει το ποσό του δανείου που δικαιούται. Τα αντικείμενα αφού συσκευασθούν κατάλληλα φυλάσσονται στα υψίστης ασφαλείας θησαυροφυλάκια του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
 3. Στη λήξη του δανείου, ο δανειζόμενος μπορεί:
  α) Ναεξοφλήσειτο δάνειό του και να παραλάβει τα ενεχυριασθέντα αντικείμενα.
  β) Ναανανεώσειτο δάνειό του για 1 (ένα) ακόμη τρίμηνο με το ισχύον επιτόκιο κατά την ημέρα της ανανέωσης (επιτόκιο σήμερα 6% ετησίως).

Σε περίπτωση μη εξόφλησης ή μη ανανέωσης του δανείου, το δάνειο καθίσταται υπερήμερο βαρυνόμενο με τους τόκους υπερημερίας. Τοεπιτόκιο υπερημερίαςκαθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και σήμερα είναι ίσο με2,5% ετησίωςεπί του ποσού του δανείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ