Νέα καμπάνα ΕΦΕΤ σε επιχειρήσεις τροφίμων -Στις 317 χιλ. ευρώ τα πρόστιμα

 Νέα καμπάνα ΕΦΕΤ σε επιχειρήσεις τροφίμων -Στις 317 χιλ. ευρώ τα πρόστιμα
Πρόστιμα ύψους 316.500 ευρώ για παραβάσεις σε 87 επιχειρήσεις τροφίμων επέβαλε ο ΕΦΕΤ τον Δεκέμβριο 2013.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα αφορούν παραβάσεις των επιχειρήσεων:

Για κατοχή και διάθεση μη ασφαλών – ακατάλληλων για κατανάλωση τροφίμων, μη κανονικών τροφίμων, νοθευμένων τροφίμων, τροφίμων μη συμμορφούμενων στις προδιαγραφές της νομοθεσίας περί καταλληλότητας και κανονικότητας.
Για παραπλάνηση του καταναλωτή, έλλειψη άδειας λειτουργίας ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας της επιχείρησης, ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού, έλλειψη βιβλιαρίων υγείας εργαζομένων, μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου.

Διαβάστε αναλυτικά σε ποιες επιχειρήσεις δόθηκαν τα πρόστιμα
http://portal.efet.gr/images/efet_res/docs/kiroseis/2013/10.pdf

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ