Πήρες εκκαθαριστικό; Κάνε τώρα αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Πήρες εκκαθαριστικό; Κάνε τώρα αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ
Εφόσον πήρατε στα χέρια σας (ή στον υπολογιστή σας) το εκκαθαριστικό με τα εισοδήματα του 2012, κάντε και μια αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Αν την υποβάλλετε πριν τις 12 Δεκεμβρίου, θα εξασφαλίσετε έκπτωση στη χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος για ολόκληρο το 2013. Δείτε όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία υποβολής του αιτήματος.  

Το «κοινωνικό τιμολόγιο» της ΔΕΗ εξασφαλίζει έκπτωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος η οποία μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 30-35%. Οι δικαιούχοι, ολοένα και αυξάνονται καθώς από τη μία μειώνονται τα διαθέσιμα εισοδήματα –κάτι που σημαίνει ότι ολοένα και περισσότεροι πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο- και από την άλλη πολλαπλασιάζονται οι μακροχρόνια άνεργοι. Δείτε λοιπόν τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς, πλέον μπορεί να είστε και εσείς ένας από τους υποψήφιους δικαιούχους.

Κοινωνικό τιμολόγιο είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν όλοι οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, από τη ΔΕΗ μέχρι και την τελευταία ιδιωτική επιχείρηση. Για όποιον υποβάλλει αίτηση στο χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου η έκπτωση θα εφαρμόζεται από την 1η του επομένου έτους και για έναν ολόκληρο χρόνο. Αιτήσεις βέβαια θα γίνονται δεκτές και καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς.

Το ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, φαίνεται στον σχετικό πίνακα. Δεν είναι λίγοι καθώς το κοινωνικό τιμολόγιο καλύπτει άτομα με εισόδημα έως 12.000 ευρώ, τρίτεκνους (σ.σ οι πολύτεκνοι έχουν το δικό τους τιμολόγιο το οποίο είναι και ευνοϊκότερο από το κοινωνικό) και άτομα με αναπηρία. Όσοι διαπιστώσουν μέσω του πίνακα ότι πληρούν τα κριτήρια, θα πρέπει να καταθέσουν τη σχετική αίτηση η οποία πλέον γίνεται και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.deddie.gr/kot/intro.aspx

Το μόνο που θα χρειαστεί είναι ένας λογαριασμός της ΔΕΗ (καθώς εκεί αναγράφεται ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής) και τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας.

Η ΔΕΔΗΕ, ο φορέας που θα υποδεχτεί την αίτηση, για να αποφασίσει αν θα χορηγήσει ή όχι το κοινωνικό τιμολόγιο, θα έρθει σε επαφή με το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να διασταυρώσει αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια. Πλέον, ως βάση θα χρησιμοποιηθούν τα εισοδήματα του 2012.

Όπως φαίνεται από τον πίνακα με τις προϋποθέσεις, υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ακόμη και στην κατανάλωση. Δεν μπορείτε να καταναλώνετε λιγότερες από 200 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο, ούτε περισσότερες από 1400 έως 1600 κιλοβατώρες. Κάθε φορά που θα υπερβαίνετε αυτά τα όρια, η χρέωση θα γίνεται με το κανονικό και όχι το κοινωνικό τιμολόγιο.

Το κοινωνικό τιμολόγιο

Γενικές προϋποθέσεις

1.

Η ηλεκτροδότηση να αφορά στην κύρια κατοικία του δικαιούχου

2.

Η παροχή να είναι στο όνομα του δικαιούχου ή της συζύγου

3.

Η κατανάλωση να είναι μεγαλύτερη από 200 KWh ανά τετράμηνο

Ειδικές Προϋποθέσεις

Κοινωνικό τιμολόγιο 1

Δικαιούχοι

Όφελος

1.

Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000€ και τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.400 kWh

Έκπτωση περίπου 30% για τις πρώτες 800 KWh ανά τετράμηνο

2.

Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 22.500€ και τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.600 kWh

Κοινωνικό τιμολόγιο 2

Δικαιούχοι

Όφελος

1.

Άνεργοι για τουλάχιστον 12 μήνες την 30/11 κάθε έτους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 12.000€, (δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας). Η τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας να είναι από 200 kWh έως 1.400 kWh

Έκπτωση περίπου 35% για τις πρώτες 800 KWh ανά τετράμηνο

2.

Άτομα με αναπηρία 67% και άνω (ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω), με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 22.500€ και τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.600 kWh.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ