Οι οικογένειες φυλακισμένων στα σοβιετικά γκούλαγκ ζητούν δικαίωση