Διαδηλώσεις για την κλιματική αλλαγή

Μεγάλος αριθμός πολιτών συμμετείχε σε διαδήλωση στο Λονδίνο την 1η Σεπτεμβρίου ζητώντας τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.