Μαίνεται η πυρκαγιά στην Κορινθία - ενεργοποιήθηκε ο Κοπέρνικος