Φορο-αλλαγές για τόνωση της οικονομίας μετά τον κορονοϊό μελετά η Ε.Ε.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά το χτύπημα που δέχθηκε από τον κορονοϊό και τα περιοριστικά μέτρα μελετά η Ευρωπαϊκή Ένωση.