Εικόνες καταστροφής από την Παναγία των Παρισίων

Εικόνες από drone ακόμη και από το εσωτερικό του ναού, αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής