Συγχρονισμένη κολύμβηση ανάμεσα σε πλαστικά

Έναν πρωτότυπο τρόπο βρήκαν δύο αθλήτριες της συγχρονισμένης κολύμβησης για να δείξουν το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης.