Είκοσι χρόνια μετά, πόσα γνωρίζετε για το ευρώ;

Μία γρήγορη αναδρομή στην ιστορία του ενιαίου νομίσματος που αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας εδώ και δύο δεκαετίες.