Οι ΗΠΑ παγιδευμένες στο πολικό ψύχος

Εντυπωσιακά στιγμότυπα και πειράματα καταγράφει ο τηλεοπτικός φακός στις Ηνωμένες Πολιτείες που βρίσκονται αντιμέτωπες με το δριμύτερο κύμα ψύχους των τελευταίων ετών.