Η θεωρία παιγνίων με απλά ελληνικά

Μια από τις γνωστές οικονομικές θεωρίες, η "θεωρία παιγνίων" γίνεται προσιτή μέσα από το συγκεκριμένο video. Παρακολουθείστε το. 

Η Θεωρία Παιγνίων είναι ένα διεπιστημονικός κλάδος των μαθηματικών, των οικονομικών, της πολιτικής επιστήμης, της βιολογίας και της ψυχολογίας. Εν συντομία, είναι η μελέτη της λήψης αποφάσεων σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτό το βίντεο είναι ένα από τα θέματα που συνήθως χρησιμοποιούνται ως εισαγωγικά στη Θεωρία Παιγνίων.