Κρόκος Κοζάνης: Το «χρυσάφι» της ελληνικής γης

Ο Κρόκος Κοζάνης, προϊόν με ονομασία προέλευσης πλέον, είναι το χρυσάφι της γης στη Βορειοδυτική Ελλάδα.

Τα χρόνια της κρίσης αποτέλεσε μάλιστα διέξοδο για εκατοντάδες νέους επιστήμονες, οι οποίοι είδαν τα πτυχία τους να μην έχουν αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας.

Σε αντίθεση με όσα είχαν μάθει εμπειρικά από τις οικογένειές τους.

Από το Euronews