Πιτσιλής: Έρχεται η ηλεκτρονική συμπλήρωση των βιβλίων της εφορίας

Ο εκδότης θα εκδίδει ηλεκτρονικά το τιμολόγιο και αυτόματα θα ενημερώνονται τα βιβλία του λήπτη - Προς κατάργηση οι συγκεντρωτικές καταστάσεις - Κάτω από το 1 δισ. ευρώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου