Ποιος από τους 43 στόχους της ΑΑΔΕ αγγίζει την τσέπη σας;

Δεκάδες χιλιάδες ελέγχους, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών μαζικά προειδοποιητικά emails και κυνήγι για τα ληξιπρόθεσμα περιλαμβάνει ο προγραμματισμός της Αρχής για το 2019

Ποιος από τους 43 στόχους της ΑΑΔΕ αγγίζει την τσέπη σας;

Ούτε έναν ούτε δύο αλλά 43 διαφορετικούς ελεγκτικούς στόχους περιλαμβάνει ο προγραμματισμός της ΑΑΔΕ για το 2019. Προφανώς ξεχωρίζουν οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών -σε αναλογία τουλάχιστον 2 στους τρεις οφειλέτες με χρέη άνω των 500 ευρώ- αλλά και οι δεκάδες χιλιάδες έλεγχοι ακόμη και οι επιτόπου έφοδοι στις επιχειρήσεις. Όλος ο κατάλογος. 

1. Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από τη φορολογική και την τελωνειακή διοίκηση συνολικού ύψους 50,439 δις. ευρώ

2. Επιστροφές 4,818 δισ. ευρώ από τα ελεγκτικά κέντρα, τις ΦΑΕ και τις ΔΟΥ.

3. Εισπράξεις τουλάχιστον 2,9 δισ. ευρώ έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της φορολογικής διοίκησης.

4. Εισπραξιμότητα 27% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους της φορολογικής διοίκησης.

5. Εισπράξεις έναντι των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών της τελωνειακής διοίκησης τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ

6. Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης 66% (αφορά οφειλέτες για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα).

7. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

8. Κεντρικοποίηση διαδικασιών είσπραξης φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης.

9. Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 54%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 39% των εν λόγω οφειλών, μετά από δράσεις της διεύθυνσης φορολογικής συμμόρφωσης.

10. Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 98%.

11. Διενέργεια τουλάχιστον 105.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών, από το τηλεφωνικό κέντρο της διεύθυνσης φορολογικής συμμόρφωσης.

12. Διενέργεια τουλάχιστον 25.000 ελέγχων από ΔΟΥ, ΦΑΕ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ.

13. Διενέργεια τουλάχιστον 3.000 ελέγχων στο σύνολο της επικράτειας και σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες: σε επιχειρήσεις κλάδων που παρουσιάζουν μεγάλο φορολογικό κενό στον ΦΠΑ ή/και στο εισόδημα, σε υπότροπους και παραβάτες μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης, σε επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί επιστροφή φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΦΚ, για την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας και σε τυχαίο δείγμα φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και νομικών προσώπων.

14. Διενέργεια τουλάχιστον 56.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΔΟΥ, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 25% αυτών.

15. Διενέργεια τουλάχιστον 16.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΥΕΔΔΕ.

16. Διενέργεια από τις ΥΕΔΔΕ τουλάχιστον 120 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ και τουλάχιστον 500 λοιπών υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 49% αυτών.

17. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Βιβλίων Εσόδων-Εξόδων.

18. Διενέργεια τουλάχιστον 57.000 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία εκ των οποίων τουλάχιστον: 13.500 σε υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά, 11.500 σε καπνικά, 9.000 σε αλκοολούχα, 3.000 σε παραποιημένα προϊόντα, 8.000 σε ρευστά διαθέσιμα, και 12.000 σε λοιπές κατηγορίες.

19. Διενέργεια 11.000 εκ των υστέρων ελέγχων εγγράφων στα τελωνεία, των παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών που δρομολογούνται «κατά δήλωση», κατόπιν κεντρικής ή τοπικής ανάλυσης κινδύνου.

20. Διενέργεια τουλάχιστον 12.500 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.

21. Διενέργεια τουλάχιστον 12 εθνικών τελωνειακών επιχειρήσεων για προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

22. Διεξαγωγή τουλάχιστον 65.500 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης ΕΦΚ στους τομείς αλκοόλης, ποτών αλκοόλης και καυσίμων.

23. Έκδοση 15 νέων αδειών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) και 7 νέων αδειών απλουστευμένων διαδικασιών.

24. Ενημέρωση τουλάχιστον 20 επιχειρήσεων και τελωνειακών αντιπροσώπων για τις απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες και τον θεσμό των ΑΕΟ.

25. Εξέταση των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών σε ποσοστό τουλάχιστον 85%, πριν από την κατά νόμο προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία.

26. Ικανοποίηση των υποβληθέντων τηλεφωνικών αιτημάτων πολιτών κατά την πρώτη επικοινωνία, σε ποσοστό 91%.

27. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Δήλωσης για την ξεχωριστή υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος ΦΠ συζύγων.

28. Ανάπτυξη Εφαρμογής για την εκτύπωση Εικόνας Μητρώου Φορολογούμενου.

29. Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Φόρου Χρηματικής Δωρεάς/Γονικής Παροχής.

30. Σταδιακή εφαρμογή της αυτόματης ενημέρωσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω διασύνδεσης με τα υπόλοιπα μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης.

31. Ανάπτυξη Εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης ακινήτων.

32. Διενέργεια 29 εσωτερικών ελέγχων (κατ’ ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων) σε διαδικασίες και λειτουργίες των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

33. Διενέργεια 60 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΑΑΔΕ.

34. Διενέργεια 55 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Ø Διενέργεια 100 ελέγχων για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

35. Διενέργεια 30 επιτόπιων αιφνιδιαστικών ελέγχων, στις κατά τόπους Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από Οικονομικούς Επιθεωρητές, για διερεύνηση περιπτώσεων παραβατικής συμπεριφοράς υπαλλήλων από πλημμελή τήρηση νόμων, εγκυκλίων διαταγών κ.λπ.

36. Εκπαίδευση τουλάχιστον του 25% του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ.

37. Επικαιροποίηση Κυλιόμενου Τριετούς Σχεδίου Δράσεων Στελέχωσης της ΑΑΔΕ για την περίοδο 2020-2022.

38. Διενέργεια 600 στοχευμένων επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων.

39. Εργαστηριακός έλεγχος τουλάχιστον 24.500 δειγμάτων.

40. Σύνταξη πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων.

41. Δημιουργία panel για την οργανοληπτική αξιολόγηση του ελαιόλαδου.

42. Μελέτη για την παρουσία βαρέων μετάλλων σε λιπάσματα.

43. Καθορισμός διαδικασιών σχετικών με εργασίες στον τομέα των καυσίμων που εκτελούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας των τελωνειακών και των χημικών υπηρεσιών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ