Πώς να δείξετε «κόκκινη» κάρτα στα τεκμήρια

«Ξεφύγετε» από την τσιμπίδα με τεκμηρίων με έξυπνες κινήσεις

Πώς να δείξετε «κόκκινη» κάρτα στα τεκμήρια

Δύο εβδομάδες πριν λήξει και η παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, και μέχρι στιγμής πάνω από 1 εκατ. φορολογούμενοι εξακολουθούν να κρατούν αποστάσεις από την ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet.

Για άλλη μία χρονιά, ο εφιάλτης των φορολογουμένων δεν είναι άλλος από τα τεκμήρια.

Ολοένα και περισσότεροι φορολογούμενοι εξαιτίας της μείωσης που έχουν υποστεί τα εισοδήματά τους δεν φορολογούνται για αυτά που πραγματικά δηλώνουν στην Εφορία, αλλά για μεγαλύτερα ποσά τα οποία προκύπτουν με την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Ωστόσο, με έξυπνες κινήσεις οι φορολογούμενοι μπορούν να αποφύγουν τις παγίδες των τεκμηρίων και τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

Τα ποσά που πρέπει να δηλώσει ο φορολογούμενος για να καλύψει τη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει λόγω των τεκμηρίων είναι, μεταξύ άλλων:

Αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών: Είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος κάλυψης τεκμηρίων. Εισοδήματα και έσοδα που αποκτήθηκαν τα έτη προ του 2017, δεν ξοδεύτηκαν έως τις 31/12/2016 και αναλώθηκαν εντός του 2017. Πρόκειται για τη μέθοδο κάλυψης τεκμηρίων μέσω «ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών». Με την «ανάλωση κεφαλαίου» οι φορολογούμενοι μπορούν να καλύψουν την όποια πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος έχει προκύψει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων, επικαλούμενοι εισοδήματα και έσοδα δηλωθέντα ακόμη και πριν από 10, 20 ή 30 χρόνια.

Κέρδη από τυχερά παιχνίδια: Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, Τζόκερ, Προκαθορισμένο Στοίχημα κ.λπ. τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ λαμβάνονται υπόψη, εφόσον αποδεικνύεται η είσπραξή τους, η φορολόγησή τους ή η απαλλαγή τους από τη φορολογία.

Εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο: Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Αν τα εισοδήματα αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, αναγνωρίζονται εφόσον έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται νομίμως από τη φορολόγηση αυτή.

Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα: Τέτοια ποσά είναι, για παράδειγμα, το εφάπαξ που έλαβε ο φορολογούμενος ως συνταξιούχος, μια αποζημίωση που εισέπραξε από την ασφαλιστική του εταιρεία, οι υποτροφίες ή τα χρηματικά βραβεία που χορηγούνται από το Δημόσιο ή άλλους φορείς, η αποζημίωση για ηθική βλάβη, το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, το επίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας κ.λπ.

Πώληση περιουσιακών στοιχείων: Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος εντός του 2017 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του.

Δάνεια: Δάνεια που έλαβε ο φορολογούμενος εντός του 2017 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους

Γονικές παροχές – δωρεές: Ποσά που εισέπραξε το 2017 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ