Πώς να προστατέψετε τραπεζικό λογαριασμό 2500 ή και 5000 ευρώ από τα δόντια της εφορίας

Ο οδηγός του ... οφειλέτη –Όλα τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζουν όσοι έχουν χρέη στην εφορία

Πώς να προστατέψετε τραπεζικό λογαριασμό 2500 ή και 5000 ευρώ από τα δόντια της εφορίας

Κανείς δεν σας απαγορεύει να δηλώσετε ως ακατάσχετο τον κοινό τραπεζικό λογαριασμό της οικογένειας και κανείς δεν σας απαγορεύει να ζητήσετε να κατατίθεται σε αυτόν τον λογαριασμό ο μισθός σας. Σε μια τέτοια περίπτωση, το υπόλοιπο της κατάθεσής σας θα μπορεί να φτάνει στα 2500 ευρώ ή και στα 5000 ευρώ (ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων) χωρίς η εφορία να μπορεί να τον ακουμπήσει. Πώς θα γίνουν όλα αυτά; Λεπτομέρειες στον οδηγό επιβίωσης που ακολουθεί

 • Τα αναγκαστικά μέτρα των οφειλετών από το δημόσιο λαμβάνονται για βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 500 ευρώ (ανεξάρτητα από το αν ο φειλέτης ευθύνεται γι’ αυτή την οφειλή ως πρωτοοφειλέτης, συνυπόχρεος ή εγγυητής). Δεν περιλαμβάνονται στο 500άρικο, οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι τόκοι ή και τα πρόστιμα.
 • Κατάσχεση στα χέρια τρίτων επιτρέπεται και για ποσά μικρότερα των 500 ευρώ. Έτσι, μπορεί να γίνει κατάσχεση ενοικίου ακόμη και για μια οφειλή της τάξεως των 150 ευρώ.
 • Σε τραπεζικούς λογαριασμούς το ποσό του υπολοίπου που δεν μπορεί να κατασχεθεί (αν ο λογαριασμός δεν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος) είναι μόλις 50 ευρώ.
 • Καταθέσεις σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο αλλά σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Πρέπει να έχει υποβληθεί ηλεκτρονική δήλωση στο Taxis. Κατά προτεραιότητα πρέπει να δηλώνεται ως ακατάσχετος ο λογαριασμός της μισθοδοσίας.
 • Στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς το υπόλοιπο διαιρείται ανάλογα με τον αριθμό των συνδικαιούχων. Τεκμαίρεται επομένως ότι στον συνδικαιούχο αναλογεί το υπάρχον χρηματικό ποσό διαιρεμένο με το σύνολο των συνδικαιούχων. Έτσι, σε λογαριασμό με υπόλοιπο 2500 ευρώ, και δύο συνδικαιούχους, δεν μπορεί να επιβληθεί κατάσχεση (αν ο λογαριασμός έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος) καθώς υπάρχει το όριο προστασίας των 1250 ευρώ. Γενικώς σε κοινούς λογαριασμούς:
  • Κατάσχεται το ένα δεύτερο αν οι δικαιούχοι είναι δύο
  • Κατάσχεται το ένα τρίτο αν οι δικαιούχοι είναι τρεις
 • Δεν μπορούν να γίνουν κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων για ποσά κάτω από 1000 ευρώ μηνιαίως (αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών). Για το τμήμα του μισθού από τα 1000 έως τα 1500 ευρώ, μπορεί να κατασχεθεί το 50% του υπερβάλλοντος μισθού ενώ για το τμήμα του μισθού άνω των 1500 ευρώ μπορεί να κατασχεθεί ολόκληρο το ποσό. Έτσι:
  • Σε μισθό 1000 ευρώ δεν κατάσχεται τίποτα
  • Σε μισθό 1100 ευρώ κατάσχονται 50 ευρώ
  • Σε μισθό 1200 ευρώ κατάσχονται 100 ευρώ
  • Σε μισθό 1500 ευρώ κατάσχονται 250 ευρώ
  • Σε μισθό 2000 ευρώ κατάσχονται 750 ευρώ
 • Για να γίνει άρση των κατασχέσεων στα χέρια τρίτων θα πρέπει:
  • Να εξοφληθεί το ποσό για το οποίο εκδόθηκε το κατασχετήριο στα χέρια τρίτου.
  • Να έχει υπαχθεί ο φορολογούμενος σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Το πρόγραμμα θα πρέπει να τηρείται ενώ για να γίνει η άρση θα πρέπει –μεταξύ άλλων- να εξοφληθεί τουλάχιστον το 50% της αρχικής ρυθμιζόμενης οφειλής. Ανάλογα με τη ρύθμιση που έχει υπαχθεί ο φορολογούμενος, το ποσοστό που πρέπει να εξοφληθεί μπορεί να πέφτει και στο 25%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ