Παγίδα «φιλοξενίας» στο νέο έντυπο Ε1 της εφορίας

Θα χάνουν κοινωνικά επιδόματα όσοι δηλώνουν ότι φιλοξενούν και μη συγγενικά πρόσωπα

Παγίδα «φιλοξενίας» στο νέο έντυπο Ε1 της εφορίας

Επιμένει το υπουργείο Οικονομικών στο να προσδιορίσει το εισόδημα του «νοικοκυριού» μετά το οικογενειακό εισόδημα. Στο νέο έντυπο Ε1 της εφορίας προστίθεται νέος κωδικ΄ςο στον πίνακα Ε2 τον οποίο θα συμπληρώνουν όσοι φιλοξενούν κάτω από την ίδια στέγη και άλλα πρόσωπα πέραν των συγγενικών τους προσώπων.

Ο κωδικός αυτός δεν είναι «αθώος». Σταδιακά, η ΑΑΔΕ θέλει να ξεκαθαρίσει το μητρώο της από τα λάθη και να προσδιορίσει το εισόδημα όχι μόνο με κριτήριο τον συγγενικό βαθμό αλλά και με κριτήριο το ποιοι μένουν κάτω από την ίδια στέγη.

Η προσθήκη του κωδικού της φιλοξενίας θα είναι η μία από τις τέσσερις αλλαγές που ενσωματώνονται στο νέο έντυπο Ε1 το οποίο θα συμπληρωθεί φέτος από 6,3 εκατομμύρια φορολογούμενους ή από πάνω από 7 εκατομμύρια φορολογούμενους αν προχωρήσει τελικώς ο διαχωρισμός των δηλώσεων των δύο συζύγων.

Οι υπόλοιπες τρεις είναι οι εξής:

1. Εξαφανίζεται ο κωδικός της έκπτωσης των ιατρικών δαπανών καθώς δεν θα υπάρχει πλέον η έκτπωση. Οι αποδείξεις που κόπηκαν σε γιατρούς και νοσοκομεία κατά τη διάρκεια του 2017, δεν έχουν πλέον καμία αξία.

2. Γίνεται διαχωρισμός των ηλεκτρονικών πληρωμών που πραγματοποιούν οι δύο σύζυγοι μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Έτσι, ο κωδικός 049 αποκτά και δίδυμο κωδικό 050 στον οποίο θα αναγράφονται οι συναλλαγές της συζύγου. Υπενθυμίζεται ότι ο υπολογισμός για το πόσες δαπάνες απαιτούνται, γίνεται ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο αλλά ο ένας μπορεί να καλύψει τον άλλον. Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα:

Πόσες αποδείξεις χρειάζονται στον κωδικό 049-050

Εισόδημα Αποδείξεις

5000 500

7000 700

9000 900

12000 1300

16000 1900

20000 2500

30000 4000

50000 8000

3. Προστίθεται ένας ακόμη κωδικός στα τεκμήρια. Στα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία εισοδήματος προστέθηκε κωδικός ο οποίος ζητά από τους φορολογούμενους να δηλώσουν ποσά τα οποία δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη.