Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων... για πάντα

Μονιμοποιείται το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε τους προηγούμενους μήνες και απέφερε πάνω από 750 εκατ ευρώ

Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων... για πάντα

Ήταν τόσο μεγάλη η εισπρακτική επιτυχία του προγράμματος οικειοθελούς αποκάλυψης «κρυφών» εισοδημάτων –απέφερε περισσότερα από 750 εκατ. ευρώ στα κρατικά ταμεία και ενώ η είσπραξη συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι η προθεσμία έχει λήξει- που το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να φτιάξει έναν «κλώνο» του προγράμματος ο οποίος θα ισχύει εις το διηνεκές. Με διάταξη που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο, όποιος φορολογούμενος υποβάλλει εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση πριν τον «τσιμπήσει» ο φορολογικός έλεγχος και αποκαλύψει τα «κρυμμένα» εισοδήματα, θα έχει σαφώς καλύτερη φορολογική μεταχείριση. Επίσης, αν έχει και την απαιτούμενη ρευστότητα ώστε να πληρώσει το πρόστιμο που θα προκύψει μέσα σε 30 ημέρες, θα εξασφαλίσει και μια γενναία έκπτωση της τάξεως του 40%.

Με τις διατάξεις που ενσωματώνονται στο πολυνομοσχέδιο, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει εκπρόθεσμη αρχική η τροποποιητική δήλωση μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και όχι μέχρι την έκδοση της εντολής ελέγχου, όπως ισχύει έως σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, η φορολογική διοίκηση ουσιαστικά συμμορφώνεται με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας Επίσης, ενθαρρύνεται η οικειοθελής συμμόρφωση των πολιτών προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Και αυτό γιατί οι κυρώσεις, διαφέρουν ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο έλεγχος, έτσι ώστε να είναι αυστηρότερες για τους πολίτες που υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση γνωρίζοντας ότι ελέγχονται, σε σχέση με αυτούς που υποβάλλουν δήλωση που είναι συνεπεία παράλειψης ή λάθους το οποίο διαπιστώθηκε από τον πολίτη προκειμένου να διορθωθεί.

«Με τη ρύθμιση, επιτυγχάνεται η ταχύτερη είσπραξη των φόρων, αφού αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες και διοικητικές ή δικαστικές αμφισβητήσεις, ενώ παράλληλα παρέχεται ευνοϊκή μεταχείριση στον πολίτη με μια μείωση 40% του προστίμου υπό την προϋπόθεση ότι η εξόφληση της σχετικής οφειλής θα γίνει εντός 30 ημερών» υποστήριξε από το βήμα της Βουλής η αρμόδιας υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και συνέχισε: «Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά παρέχουμε κίνητρο στους φορολογούμενους να συμμορφώνονται οικειοθελώς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και να ενισχύονται τα δημόσια έσοδα».