Αλλαγή «σωσίβιο» στη ρύθμιση των 12 δόσεων –Ποιοι ωφελούνται

Νομοθετική ρύθμιση για τη βελτίωση της δημοφιλέστερης μεθόδου τακτοποίησης χρεών στην εφορία

Αλλαγή «σωσίβιο» στη ρύθμιση των 12 δόσεων –Ποιοι ωφελούνται

Με νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκετο βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή, επέρχεται μια ουσιαστική αλλαγή στη ρύθμιση των 12 δόσεων  για χρέη προς την εφορία. Δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες θα αποφύγουν από το νέο έτος την ταλαιπωρία του να στήνονται στην ουρά της εφορίας  για να τακτοποιήσουν εγκαίρως τα χρέη τους και να διασφαλίσουν, εκτός από την  ηρεμία τους, και τη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Η ιστορία έχει ως εξής: Υπάρχουν δύο ρυθμίσεις των 12 δόσεων που είναι ενεργές. Η μία (του νόμου 4152/2013) επιτρέπει την τακτοποίηση των οφειλών σε 12 δόσεις μόλις αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Η διαδικασία γίνεται μέσω internet κάτι που σημαίνει ότι αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιείται κατά κόρον από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Η δεύτερη ρύθμιση (του νόμου 4174/2013) επιτρέπει την τακτοποίηση των οφειλών σε 12 δόσεις ακόμη και αν αυτές δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Αυτό βολεύει όποιον θέλει να είναι συνεχώς ενήμερος για τις οφειλές του απέναντι στην εφορία αποφεύγοντας έτσι περιπέτειες με την έκδοση φορολογικής ενημερότητας και τις προσαυξήσεις. Δυστυχώς, αυτή η ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο με παρουσία στη Δ.Ο.Υ. γεγονός που είχε προκαλέσει πλήθος παραπόνων.

Έστω και την τελευταία στιγμή, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να διορθώσει το πρόβλημα. Και είναι τελευταία στιγμή διότι από 1/1/2018 επέρχεται μια μεγάλη αλλαγή. Οφειλέτης που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων δεν θα μπορεί να κρατήσει τα ευεργετήματα της ρύθμισης αν δεν έχει πληρώσει (ή ρυθμίσει) πριν την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής όλα τα χρέη του στην εφορία. Αν δεν γινόταν η αλλαγή, αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να τρέχει κάθε λίγο και λιγάκι στην εφορία για να ρυθμίζει τα χρέη πριν αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα. Με την τροποποίηση που επέρχεται, οι ρυθμίσεις όλων των οφειλών –ληξιπρόθεσμων και μη- θα μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά. Ιδού : «Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ.1 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) μετά τη φράση «κατόπιν αίτησης των οφειλετών» προστίθεται η φράση «πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής αυτών».

Όλες οι αλλαγές που έγιναν με τη χθεσινή νομοθετική ρύθμιση εδώ