Ποιοι θα δικαιούνται αυξημένο αφορολόγητο από το 2017

Ποιοι θα δικαιούνται αυξημένο αφορολόγητο από το 2017
Όποιος καλύπτει δαπάνες που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 80% του εισοδήματός του με «πλαστικές πληρωμές» (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες) θα δικαιούται μεγαλύτερη φορολογική έκπτωση από αυτή των 1900-2100 ευρώ που ισχύει σήμερα, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα καθώς η ελληνική πλευρά δέχεται πιέσεις για περαιτέρω μείωση.

Αντίθετα, όποιος δεν εμφανίζει πλαστικές πληρωμές που να καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός του (το ποσοστό θα φτάνει έως και το 40%) όχι μόνο δεν θα κερδίζει πρόσθετη έκπτωση φόρου αλλά θα χάνει και αυτή που προβλέπεται σήμερα.

Η αποκάλυψη των προθέσεων του οικονομικού επιτελείου όσον αφορά στις λεπτομέρειες του περίφημου νομοσχεδίου για την τόνωση των συναλλαγών με πλαστικό χρήμα, ήρθε κατά τη χθεσινή αλλαγή φρουράς στο υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα από την παράδοση από τον τέως αναπληρωτή υπουργό Τρύφωνα Αλεξιάδη στη νέα υφυπουργό Κατερίνα Παπανάτσιου ενός τόμου 130 σελίδων, με θέμα «Απολογισμός Προγράμματος». Τόμος στον οποίο, εκτός από τον απολογισμό των τελευταίων 15 μηνών, περιλαμβάνονται και όλα τα σχέδια που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, πολλά εκ των οποίων πάντως θα κριθούν στη διάρκεια του δεύτερου κύκλου επαφών, που ξεκινά σε λίγες ημέρες στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης.

Αίσθηση προκαλεί εξάλλου το γεγονός ότι, όσον αφορά το σχέδιο για τον ειδικό επαγγελματικό λογαριασμό των επιχειρήσεων, δεν γίνεται καμία απολύτως ευθεία αναφορά αν τελικά το οικονομικό επιτελείο θέλει να είναι ή όχι ακατάσχετος, αφήνοντας θολό το τοπίο. Χαρακτηριστικά δε αναφέρεται, στο εν λόγω κεφάλαιο, ότι «προωθείται η δημιουργία Ειδικού Επαγγελματικού Λογαριασμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καθολική χρήση πλαστικού χρήματος και γενικότερα των ηλεκτρονικών πληρωμών, ώστε να υιοθετηθεί ο νέος τρόπος πληρωμών και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων έχουν οφειλές είτε προς το Δημόσιο είτε προς τρίτους. Συμπληρωματικά, συντάχθηκε κείμενο βασικών αρχών, στο οποίο παρουσιάζονται εκτενέστερα οι κύριοι άξονες δημιουργίας του Ειδικού Επαγγελματικού Λογαριασμού. Για την τεχνική υλοποίηση των ανωτέρω, υπάρχει στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των τραπεζών, τη ΔΙΑΣ, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος».

Όσον αφορά τις επιπλέον εκπτώσεις φόρου, ανάλογα με το ύψος των δαπανών που πραγματοποιούνται με πλαστικό χρήμα, οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν τα εξής:

1. Τη διασύνδεση της έκπτωσης φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ (αφορολόγητο) με γενικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, ως ποσοστού του δηλωθέντος εισοδήματος.
2. Την έκπτωση φόρου για λοιπές δαπάνες (π.χ. ιατρικά) που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.
3.Όσοι επιτυγχάνουν ποσοστά μεγαλύτερα του 80% του εισοδήματός τους, θα επιβραβεύονται με πρόσθετο αφορολόγητο ποσό.
4.Όσοι ξεπερνούν τα τεθέντα όρια δαπανών με χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής θα λαμβάνουν επιπλέον λαχνούς συμμετοχής. (Ενδεικτικά για κάθε 1.000 επιπλέον ευρώ δαπανών, έναν επιπλέον λαχνό συμμετοχής στην κλήρωση).
5. Για τους μόνιμους κατοίκους νησιών όπου ίσχυε το υπό κατάργηση ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, θα ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούν (εντός του συνόλου των ανωτέρω νησιών) επιπρόσθετη έκπτωση από τον φόρο, η οποία θα υπολογίζεται με συγκεκριμένο μεσοσταθμικό συντελεστή επιβάρυνσης.
6. Εξαιρέσεις από τη ρύθμιση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών με κριτήρια την ηλικία καθώς και τον τόπο μόνιμης κατοικίας αυτών. Υποχρεωτική αποδοχή Ηλεκτρονικών Πληρωμών, ανώτατα όρια χρήσης μετρητών και παροχή στοιχείων από παρόχους πληρωμών

Οι βασικές αρχές του εν λόγω σχεδίου αφορούν:

1.Την υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών από φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με σταδιακή ένταξη στο καθεστώς σύμφωνα με τον κίνδυνο φοροδιαφυγής καθώς και τον τόπο εγκατάστασης.
2. Περαιτέρω μείωση των ανώτατων ορίων για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με μετρητά, σε όλους τους δυνατούς συναλλακτικούς συνδυασμούς της αγοράς (επιχείρηση προς επιχείρηση, επιχείρηση προς καταναλωτή, επιχείρηση προς Δημόσιο, καταναλωτή προς δημόσιο).
3. Παροχή στοιχείων στο υπουργείο Οικονομικών από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, φορείς αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών (card acquirers), σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
4. Αποστολή πληροφοριών στο υπουργείο Οικονομικών από διαδικτυακούς παρόχους διεξαγωγής στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων, με φυσική εγκατάσταση στην Ελλάδα.
5. Νομοθετική πρόβλεψη για παροχή επιπλέον κινήτρων, με σκοπό την προώθηση των Ηλεκτρονικών Πληρωμών (π.χ. λοταρίες με ακίνητα του Δημοσίου σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικές πληρωμές άνω ενός συγκεκριμένου ορίου, επιστροφή χρηματικού ποσού σε συναλλαγές με συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής κ.λπ.).
6. Πρόβλεψη στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), ως προς τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ανωτέρω διατάξεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ