Φόρος 850 ευρώ σε εισόδημα 1500 ευρώ; Και όμως ισχύει –Δείτε ποιος φταίει

Φόρος 850 ευρώ σε εισόδημα 1500 ευρώ; Και όμως ισχύει –Δείτε ποιος φταίει
Ο «νομοθέτης» (για την ακρίβεια ο εισηγητής των νόμων που ψηφίζει η Βουλή) που στην προκειμένη περίπτωση είναι το υπουργείο Οικονομικών αφήνει ορθάνοικτο το παράθυρο του νόμου ώστε ένας φορολογούμενος με εισόδημα 1500 ευρώ τον χρόνο να πληρώνει… 850 ευρώ φόρο.

Όταν όμως έρχεται το εκκαθαριστικό στην επιφάνεια και προκαλείται σάλος –διότι πράγματι ο φορολογούμενος των 1500 ευρώ πρέπει να δώσει τα 850 ευρώ στην εφορία- μετατοπίζει την ευθύνη στο… μηχάνημα και τον χειριστή του (που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εκκαθάριση των δηλώσεων). Και ενώ η ανταλλαγή ευθυνών ανάμεσα στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων γίνεται είτε μέσω «κύκλων του υπουργείου Οικονομικών» (όπως προκύπτει από σχετικό τηλεγράφημα του ΑΠΕ) είτε μέσω επίσημων ανακοινώσεων (η ΓΓΔΕ εξέδωσε πριν από λίγο δελτίο τύπου), το πρόβλημα του φορολογούμενου των 1500 ευρώ που θα πληρώσει 850 ευρώ στην εφορία παραμένει άλυτο. Πολύ απλά διότι για να λυθεί θα πρέπει η κυβέρνηση να κατεβάσει στη Βουλή τροποποίηση του νόμου η οποία μάλιστα θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ προκειμένου να καλύψει και τους… άτυχους που υπέβαλαν ήδη τη φορολογική τους δήλωση.

Η υπόθεση αφορά τους χιλιάδες φορολογούμενους που δηλώνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα είτε αυτά προέρχονται από μια πηγή (π.χ μόνο από ενοίκια ή μόνο από μισθούς) είτε από περισσότερες. Στην μία περίπτωση (που τα εισοδήματα προέρχονται από μία πηγή) ο νόμος καλύπτει τον φορολογούμενο ο οποίος φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών, εξασφαλίζει το αφορολόγητο των 9550 ευρώ και γλιτώνει τον φόρο. Όταν τα εισοδήματα προέρχονται από περισσότερες πηγές (και ειδικά αν η μία πηγή είναι εισοδήματα από ενοίκια), τότε αφορολόγητο δεν υπάρχει. Ο φορολογούμενος φορολογείται είτε με 13% αν έχει και αγροτικά εισοδήματα, είτε με 26% αν έχει «μπλοκάκι» προστίθεται και η προκαταβολή και ο λογαριασμός ανεβαίνει στα ύψη.

Το …τεχνοκρατικό κομμάτι του προβλήματος αναδεικνύεται στην ανακοίνωση της ΓΓΔΕ η οποία αφού δέχτηκε τα «πυρά» (διότι η ευθύνη αποδόθηκε σε λάθος εκκαθάρισης και όχι σε κενό νόμου) μετατόπισε… κομψά το μπαλάκι στο υπουργείο Οικονομικών. Δεν αρνήθηκε την ύπαρξη των εκκαθαριστικών φωτιά αλλά εξήγησε ότι το πρόβλημα προκύπτει από τον νόμο και όχι από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή τον χειριστή του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Με αφορμή αναφορές στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την εκκαθάριση δηλώσεων του φορολογικού έτους 2015, διευκρινίζουμε τα εξής:
Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013(ΚΦΕ), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.4330/2015 και έχει εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2014 και μετά, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:

Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων (διαφορά μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος) φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών στην περίπτωση, που ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (ενοίκια, τόκοι, δικαιώματα, μερίσματα), ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (αγοραπωλησία μετοχών, χρεογράφων, αμοιβαίων, κλπ. – Άρθρο 42 Κ.Φ.Ε.) και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ. Δηλαδή, αν το εισόδημα προέρχεται μόνο από τις παραπάνω πηγές, τότε φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών.

Αντίθετα, στην περίπτωση, που ο φορολογούμενος έχει εισοδήματα και από μισθωτή εργασία, τα οποία είναι μικρότερα από το εισόδημα, που προκύπτει από τις παραπάνω πηγές (κεφαλαίου ή υπεραξίας μεταβίβασης κεφαλαίου), τότε η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Συνεπώς, οι εκκαθαρίσεις γίνονται – όπως και πέρυσι – σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δεν υπάρχει θέμα λανθασμένης εκκαθάρισης από το TAXIS.