Να πως θα γλιτώσετε φόρο για τα ανείσπρακτα ενοίκια

Να πως θα γλιτώσετε φόρο για τα ανείσπρακτα ενοίκια
Στην εφορία έχει ήδη αποσταλεί εγκύκλιος με οδηγίες από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τον τρόπο με τον οποίο θα απαλλάσσονται από την φορολόγηση οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τα ενοίκια που δεν έχουν εισπράξει από τους μισθωτές.

Στη συγκεκριμένη εγκύκλιο ορίζεται, σύμφωνα με το capital.gr, ότι οι φορολογούμενοι που έχουν ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει να προσκομίζουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά στην εφορία τους και οι αρμόδιοι υπάλληλοι της εφορίας θα προχωρούν ηλεκτρονικά στο ξεκλείδωμα του σχετικού κωδικού στο taxisnet ή και στην προσυμπλήρωση του σχετικού ποσού ενοικίου στον κωδικό.

Να σημειωθεί ότι για να απαλλαγεί ένας ιδιοκτήτης από την φορολόγηση για μισθώματα τα οποία δεν έχει εισπράξει θα πρέπει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να προσκομίσει στην εφορία ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-διαταγή απόδοσης μισθίου
-διαταγή πληρωμής μισθωμάτων
-δικαστική απόφαση αποβολής από το ακίνητο
-δικαστική απόφαση καταβολής των μισθωμάτων
-κατάθεση αγωγής για αποβολή από το ακίνητο του μισθωτή ή καταβολής των μισθωμάτων.

Τα δικαιολογητικά αυτά θα ελέγχονται από αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος Εισοδήματος των εφοριών και στη συνέχεια θα προχωρούν στην ηλεκτρονική διαδικασία ξεκλειδώματος του κωδικού ή προσυμπλήρωσης του σχετικού ποσού ανείσπρακτων ενοικίων.

Να σημειωθεί ότι από τις αρχές του 2015 είχε επανέλθει η διαδικασία των εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων στο δημόσιο προκειμένου να απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες από την πληρωμή φόρου αλλά μετά από πιέσεις της τρόικας καταργήθηκε για να θεσπιστεί η παραπάνω διαδικασία. Η λογική της τρόικας ήταν να μην αναλαμβάνει το δημόσιο την είσπραξη ιδιωτικών απαιτήσεων. Ωστόσο, η δημιουργία κόστους για τους ιδιοκτήτες προκειμένου να απαλλαγούν από την καταβολή φόρου για ανείσπρακτα μισθώματα θεωρείται δεδομένο ότι θα τους κάνει και λιγότερο ελαστικούς όσον αφορά στις καθυστερήσεις καταβολής ενοικίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ