Νέα παράταση στην υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων 2014

Νέα παράταση στην υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων 2014
Παράταση στην προθεσμία στις «συγκεντρωτικές καταστάσεις» ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων λαβάνοντας υπόψιν τον κινδύνο υπερφόρτωσης του Taxis αλλά και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την υποβολή των φορολογικών στοιχείων του 2014.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων υπεγράφη απόφαση σύμφωνα με την οποία η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολογιακού έτους 2014 παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015.

Κατά συνέπεια, ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, θα υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 31/12/2015.

Τέλος, για το ημερολογιακό έτος 2015, οι ως άνω καταστάσεις θα υποβληθούν μέχρι και 30/09/2016, ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 30/11/2016».