Όσο περισσότερα μέτρα βάζουν, τόσο μειώνονται τα έσοδα

Όσο περισσότερα μέτρα βάζουν, τόσο μειώνονται τα έσοδα
Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2012, αποτυπώνει αυτό που πλέον παραδέχονται όλοι: όσο περισσότερα είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, τόσο λιγότερα είναι τα έσοδα που εισρέουν στα κρατικά ταμεία. Ήδη η κυβέρνηση ομολογεί –δια του προσχεδίου- ότι παρά το χαράτσι της ΔΕΗ, ο στόχος για έσοδα 54 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2011 είναι πλέον ανέφικτος.

Στο προσχέδιο, ο στόχος των εσόδων για το 2011 αναπροσαρμόζεται. Τα έσοδα αντί για 54 δισεκατομμύρια ευρώ που προέβλεπε το μεσοπρόθεσμο θα μειωθούν στα 51,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το 2012, θα επιδιώξουμε να φτάσουμε τα δημόσια έσοδα στα 54 δισεκατομμύρια ευρώ (τόσα θα έπρεπε να έχουμε εισπράξει από το 2011) λαμβάνοντας (φυσικά) και άλλα μέτρα. Το πώς θα εισπραχτούν αυτά τα 54 δισεκατομμύρια ευρώ φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

20112012
ΜΠΔΣΕκτιμήσεις πραγ/σεωνΜΠΔΣΠροβλέψεις
Α. Τακτικά έσοδα (Ι+ ΙΙ + ΙΙΙ + IV)55.59254.35657.66856.368
Ι. Άμεσοι φόροι20.55420.67721.71124.115
Φόρος εισοδήματος12.65612..83714.86014.584
Φυσικών προσώπων8.3138.33011.10110.902
Νομικών προσώπων2.6602.7652.0592.157
Ειδικών κατηγοριών1.6831.7421.7001.525
Φόροι στην περιουσία7321.1281.1823.781
Άμεσοι φόροι ΠΟΕ2.7242.0502.2822.050
Λοιποί άμεσοι φόροι4.4424.6623.3873.700
ΙΙ. Έμμεσοι φόροι30.21929.14431.24329.087
Φόροι συναλλαγών18.37217.85519.16017.608
ΦΠΑ17.36116.90017.99716.560
πετρελαιοειδών2.5872.9002.5762.850
καπνού785840794810
λοιπών13.98913.16014.62712.900
Λοιποί φόροι συναλλαγών1.0119551.1631.048
(μεταβίβαση κεφαλαίων)-612-550-775-650
(χαρτόσημο)-399-362-388-355
Φόροι κατανάλωσης10.81310.39511.19810.629
Φόρος ασφαλίστρων389400378400
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων170114165143
ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων4.6984.6814.9314.950
Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.)3.6293.5583.6503.455
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων1.3431.2731.3061.272
Λοιποί φόροι κατανάλωσης584370768409
Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ608552467499
Λοιποί έμμεσοι426341418352
(για ΕΕ)-206-192-204-184
Σύνολο φορολογικών εσόδων (Ι+ΙΙ)50.77349.82052.95453.202
ΙΙΙ. Απολήψεις από ΕΕ185186148146
ΙV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα4.6344.3504.5663.019
Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV)4.8194.5364.7143.166
B. Μη τακτικά έσοδα2.2501.9262.2582.114
Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών1.1139921.129880
ΙΙ. Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης1.0978941.0941.174
ΙΙΙ. Έσοδα από ΝΑΤΟ40403560
Γ. Γενικό σύνολο εσόδων (Α + Β)57.84256.28259.92658.004
Δ. Επιστροφές εσόδων3.8004.7003.6973.800
Ε. Καθαρά έσοδα (Γ – Δ)54.04251.58256.22954.204