Πώς θα κάνεις τον τραπεζικό σου λογαριασμό "ακατάσχετο"

Πώς θα κάνεις τον τραπεζικό σου λογαριασμό "ακατάσχετο"
Τα στοιχεία από το υπουργείο Οικονομικών δείχνουν ότι μόλις 81.000 έσπευσαν να προστατέψουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό από τον κίνδυνο της κατάσχεσης. Λογικό σε ένα βαθμό καθώς η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής έγινε μέσα στο καλοκαίρι. Από την άλλη, επειδή ο κίνδυνος είναι μεγάλος και ο αριθμός των οφειλετών τεράστιος καλό θα είναι να γνωρίζετε τη διαδικασία για τη θωράκιση της κατάθεσης μέχρι του ύψους των 1500 ευρώ 

Με δεδομένο ότι οι οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταμεία είναι πάνω από 1,2 εκατομμύρια και οι οφειλέτες προς την εφορία 1,5 εκατομμύριο, είναι προφανές ότι ο αριθμός των 80.000 είναι πολύ μικρός. Βέβαια, η ευθύνη βαραίνει και το υπουργείο Οικονομικών καθώς ενεργοποίησε μια εφαρμογή η οποία δεν είναι τελείως ηλεκτρονική. Κάνεις μεν την αίτηση ηλεκτρονικά, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να εκτυπώσεις μια βεβαίωση την οποία πρέπει να προσκομίσεις στην τράπεζα. Αφενός δεν έχει γίνει σαφές αν αυτό πρέπει να το πράξουν όλοι ή μόνον αυτοί που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κατάσχεσης, και αφετέρου το υπουργείο Οικονομικών έχει υποσχεθεί ότι σύντομα τα συστήματα των τραπεζών θα συνδεθούν με το Taxis κάτι που σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται να τρέχουν στις τράπεζες. Για τους ενδιαφερόμενους, η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Η σχετική εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη σελίδα www.gsis.gr. Για να μπείτε στην εφαρμογή θα χρειαστείτε τους κωδικούς του taxis. Οι σύζυγοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς της συζύγου και αντίστροφα. Αυτό αυτομάτως, είναι ένας λόγος που εξηγεί τη μικρή συμμετοχή καθώς οι σύζυγοι θα πρέπει πρώτα να εκδώσουν κλειδάριθμο και μετά να δηλώσουν λογαριασμό. Αυτό δεν τους χρειάστηκε ούτε για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, ούτε για την εκτύπωση του εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ.

2. Με το που θα πληκτρολογήσει κάποιους τους κωδικούς, βγαίνει το μήνυμα του καλωσορίσματος: «Καλώς ήλθατε στη νέα υπηρεσία δήλωσης μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού βάσει του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7.4.2014). Προσοχή : Το προς εκτύπωση αποδεικτικό γνωστοποίησης/δήλωσης πρέπει να προσκομιστεί από τον αιτούντα στο δηλωθέν πιστωτικό ίδρυμα για τις δικές του ενέργειες, μέχρι την πλήρη ένταξη όλων των λειτουργούντων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα για την πλήρη εφαρμογή των ειδικότερα οριζόμενων στην ΠΟΛ 1182/2014 (ΦΕΚ Β 2025). H ισχύς του άρχεται από την επομένη ημέρα προσκόμισής του στο πιστωτικό ίδρυμα.

3. Για να φτάσουμε στο σημείο να τυπώσουμε τη βεβαίωση που αναφέρεται στο βήμα 2, θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το IBAN του τραπεζικού μας λογαριασμού και να κάνουμε μια από τις ακόλουθες δύο επιλογές:

• Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο ανωτέρω λογαριασμός μου αποτελεί λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων και δεν έχω ορίσει ως ακατάσχετο άλλον ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Ή…

• Δηλώνω υπεύθυνα τον ανωτέρω λογαριασμό μου ως μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό, δεν έχω ορίσει ως ακατάσχετο άλλον ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα και δεν διαθέτω ατομικό ή κοινό λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων.

4. Μόλις γίνει η τελική επιλογή θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: «Έχετε δηλώσει τον λογαριασμό GRxxxxxxxxxxxxxxx ως μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό βάσει του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/7.4.2014). Αριθμός πρωτοκόλλου: xxxx» Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης της βεβαίωσης η οποία θα πρέπει να πάει στην τράπεζα. Η βεβαίωση περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, αριθμός λογαριασμού, τόκος κατοικίας, ημερομηνία δήλωσης, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ κλπ.

Θα δείτε και το ακόλουθο μήνυμα: «Η δήλωση των ανωτέρω επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α'75). Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου δηλώνω ότι ο ανωτέρω λογαριασμός μου αποτελεί λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων και δεν έχω ορίσει ως ακατάσχετο άλλον ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ